Nyhet

Drönare stör insatser

Det är inte bara fotograferande allmänhet som är ett problem vid olyckor. Ett annat är drönare som kretsar i luften.

Anna Henningsson– Det gör att vi kanske måste ta till avspärrningar uppåt för att få jobba i fred. Samtidigt kan drönaren även vara ett hjälpmedel, säger Anna Henningsson, brandingenjör vid Nerikes Brandkår.

Senaste halvåret har Nerikes Brandkår i samband med insatser noterat drönare i luften vid ett flertal tillfällen. Förekomsten är ökande.

– Det blir ett irritationsmoment, arbetet stannar upp. En del av dem är också stora och innebär en stor tyngd om de skulle falla ner. Vi måste kunna arbeta utan störningar eller riskmoment.

Bland annat vid en större brand söder om Hallsberg fanns det drönare i luften. Brandens omfattning gjorde att räddningstjänsten tvingades stänga av järnvägstrafiken, samtidigt kom det farkoster i luften.

Men det handlar inte bara om risker, utan även skydd och integritet för drabbade och för räddningstjänsten att kunna arbeta störningsfritt.

– Tror inte vi skulle tillåta att ha en pressfotograf bakom axeln hela tiden när vi jobbar, men drönarna har vi ingen koll på. Det gör att vi kanske måste ta till avspärrningar uppåt för att jobba i fred.

– Vi kan av Transportstyrelsen begära restriktionsområde, att det inte får finnas något i luften. Och ett sånt beslut kan vi få dygnet runt.

De som flyger har skyldighet att ta reda på om det finns restriktionsområden, vilket omfattar användare av drönare.

– Men det känner nog inte alla till, och då har vi problemet kvar. Och det kan vara svårt att upptäcka vem som kör drönaren.

Pressfotografer har ibland fått någon form av utbildning i samarbete med räddningstjänsten för förhållningssätt vid olycksplats. Men drönare blir lite mer som fotograferande allmänhet.

– Det finns säkert även kommersiella intressen, bilder kanske säljs vidare till medier. Då finns någon som kontrollerar vad som publiceras. Men de här bilderna kan nog även hamna var som helst på internet utan att vi vet vad som visas och vi känner ett ansvar för de drabbade. Vid trafikolyckor har vi skärmar för att skydda skadade. Behöver vi skydda uppifrån blir det svårare.

Går det?

– Det är frågan det.

Samtidigt konstaterar Anna Henningsson att drönaren kan vara ett intressant verktyg för att få överblick av olycksplats.

– Vi har diskuterat det. Tror inte vi kommer att köpa egna utan snarare hyra in tjänsten när det finns behov. Vi behöver samverka med de som flyger drönare, lära oss mer om till vilken hjälp de kan vara.

Anna Henningsson var en av utredarna av skogsbranden i Västmanland. Där fanns drönare i luften trots att flygrestriktioner hade utfärdats.

En slutsats var att användande av drönare kunde vara livsfarligt för helikoptrar och flygplan som deltog i insatsen och att restriktionsområdet lämpligen borde bevakas av polis eller kustbevakning.