Nyhet

Brandstationen spricker

Det knakar i fogarna på Kiruna brandstation. Bokstavligt. Stora sprickor sprider sig på ett tiotal ställen, vissa flera centimeter breda.

Thomas Winnberg

– Fortsätter det i den här takten kan vi inte vara kvar, säger räddningschefen Thomas Winnberg.

Kiruna stad ska byggas om. LKABs gruvbrytning rör sig mot staden och totalt ska 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor rivas och nybyggas.

Det innefattar även brandstationen som byggdes 1994 och nu lösts in av LKAB för 170 miljoner kronor. 2018 ska räddningstjänsten ha en ny brandstation. Frågan är om man kan vara kvar i den gamla till dess.

– Hoppas det, annars blir det problematiskt, säger Winnberg.

Sprickor i fasadenSprickor upptäcktes för något år sedan och finns nu på ett tiotal ställen i både väggar och golv, vissa 10-20 meter långa. Mest problem är det i närheten av räddningscentralen, den skalskyddade delen byggd för att stå emot påfrestningar och som resurs för höjd beredskap.

– Det har börjat röra sig ganska kraftigt, en del sprickor har vidgats upp till en centimeter per år. Håller den takten i sig kan vi inte vara kvar tre år till.

Är ni rädda att taket ska rasa in?

– Nej, men det är klart att vi blir lite oroliga. Vi har haft folk här och tittat på skadorna och som ska utreda om det beror på markrörelser. Mätplintar är utplacerade i staden och indikerar om det är rörelser. De som finns närmast vår station har inte visat några tecken.

Den stora ombyggnaden av Kiruna, som ska säkra gruvbrytningen, är unik och gigantisk. Det gamla djupet för malmbrytningen var 1 070 meter, nu är man nere på 1 365 meter. En nivå man beräknas bryta på fram till 2030.

– Hålet går lite snett österut. När det blir djupare kommer hålet närmare stan.

Därför ska stora delar av staden flyttas, centrum flyttas tre kilometer österut. Fram till 2012 hade LKAB avsatt sex miljarder för flytten av staden.

Förutom 5 000 bostäder omfattar det stadshuset, sjukhuset, kyrkan, gymnasieskolor, äldreboenden, förskolor och hela centrum med 30 000 kvadratmeter handel och 800 hotellbäddar.

Det mesta ska rivas och byggas nytt. Stadens unika träkyrka ska dock plockas ner och byggas upp igen på annan plats.

Och hela infrastrukturen förändras. E10 dras om, järnvägen och järnvägsstationen flyttas. Arbete med att dra om fibernät, avlopp med mera pågår.

– Det blir en helt annan stad och är spännande att vara med om. De flesta får både nya arbetsplatser och bostäder.

I det vinnande förslaget för stadsomvandlingen sätts år 2100 som en bortre gräns för när allt ska vara färdigt, men hur lång tid det kommer att ta vet ingen i nuläget. Bygget av den nya stadskärnan beräknas pågå de närmaste 10-15 åren. Nya brandstationen hamnar i stans östra utkant efter E10 mot Luleå.

– Hur den kommer att se ut vet vi inte än. Men vi ska försöka få så mycket som möjligt för pengarna. Det finns diskussioner om sambygge med tekniska verken och skolan som har mycket logistik med bussar, säger Thomas Winnberg.