Nyhet

Brandfordon för ofta i olyckor

Att säkert ta sig till en olycksplats, är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats. Men alltför ofta sker olyckor med räddningsfordon inblandade. En granskning visar 28 olyckor de senaste fem åren. Sannolikt är det fler.

De senaste årens tragiska olyckor med brandfordon, bör leda till att räddningstjänsterna och övriga aktörer i branschen i högre grad tar hänsyn till säkerhetsaspekter.
Utvecklingen går även mot nyttjande av fler mindre enheter, där i flera fall föraren är helt ensam i bilen. Med detta dyker nya problemområden upp.

Att säkert ta sig till en olycksplats är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats. Området berör våra medtrafikanter och är ytterst en arbetsmiljöfråga för räddningspersonalen.

Huvudfokus bör ligga på att skapa bra förutsättningar för utryckningsförare att lugnt, tryggt och säkerhet ta räddningsfordon och dess personal från brandstation till olycksplats.

Räddningstjänsten är en säkerhetsorganisation och ska också framstå som ett föredöme i trafiken, såväl vid utryckning som till vardags. Såväl körmässigt som fordonsmässigt.

2012-2014 krävde tre olyckor med brandfordon i vårt närområde fyra liv. Olyckan i Smedjebacken två liv, i Mellerud ett liv, och i Århus, Danmark ett liv.

Lägg därtill många olyckor som inte krävt liv, men som varit ytterst allvarliga. Exempelvis sommaren 2014 då en insatsledarbil kolliderade med ett tåg i Avesta eller i januari 2015 då en lastbil körde in i en olycksplats utanför Örebro.

Mörkertalet är stort, för att inte säga mycket stort. Många inom branschen har nog varit med om tillfällen, då det varit nära olycka. Flera av dessa finns inte registrerade på något sätt.
Ett antal finns dock noterade i media eller genom en olycksutredning kring händelsen.

Alla olyckor sker inte vid utryckningskörning , räddningstjänsten blir även påkörd på skadeplats och på väg hem från larm.

Efter samtal med brandpersonal runt om i Sverige, genomgång av ett antal olycksutredningar samt ett stort antal artiklar från olika tidningar, framträder några viktigare områden:

 • Många av olyckorna är singelolyckor och i flera fall har hög hastighet i förhållande till omständigheterna varit en bidragande faktor.
 • Uteblivet användande av bälten har även haft en negativ påverkan.
 • Dessutom har synlighet på skadeplats en stor betydelse för möjligheten att arbeta säkert, exempelvis på väg.

Vid flera av de olyckor som räddningstjänsten varit inblandade i bedöms stress och press vara en bidragande faktor.
Stress och press leder till ouppmärksamhet, felaktigt fokus och att missförstånd, misstag och i värsta fall kan olycka  ske.

Det kan förstärkas av onödiga moment vid påklädning, oklara larmuppgifter eller adressuppgifter, ovana av aktuellt fordon, klimatet mellan personalen i fordonet, med mera.

 

28 olyckor med utryckningsfordon

på fem år

 

Olyckor med utryckningsfordon senaste fem åren.

 • 2014

Örebro
brandfordon påkört av lastbil
Uppsalaområdet
brandfordon vält på väg
Oskarshamn
brandfordon vält i rondell
Avesta
brandfordon i kollision med tåg
Danmark
brandfordon kört av vägen (en brandman omkom)

 • 2013

Strömsnäsbruk
brandfordon kört av vägen
Mellerud
brandfordon kört av vägen (en brandman omkom)
Fritsla
brandfordon kört av vägen
Simrishamn
brandfordon kolliderat med hus
Lilla Edet
brandfordon vält på väg
Tranarpsbron
brandfordon i kollision med lastbil, samt påkörd personal

 • 2012

Tjörn
brandfordon kört av vägen

Stockholm
brandfordon kolliderat med hus
Klippan
brandfordon kört av vägen
Olofström
brandfordon kört av vägen
Smedjebacken
brandfordon kört av vägen (två brandmän omkom)
Simlångsdalen
brandfordon kört av vägen

 • 2011

Sandviken
brandfordon kört av vägen
Luleå
brandfordon i kollision med personbil
Borås
Brandfordon kört av vägen

 • 2010

Grimsås
brandfordon kört av vägen
Jokkmokk
brandfordon kört av vägen
Skövde
brandfordon vält på väg

 • 2009

Ängelholm
brandfordon kört av vägen
Sundsvall/Timrå
brandfordon kört in i viadukt

Norrköping
brandfordon i olycka
Stockholm
brandfordon påkörd av lastbil
Falkenberg
brandfordon i kollision med personbil

Erfarenheter

Åtgärder för säkrare körning

 • Ensamförare blir allt vanligare, deras situation måste särskilt beaktas. Använd inte gamla fordon som Fip-bilar utan att tänka på säkerheten och förarmiljön.
 • Var observant på nya problem som kan uppkomma när enheter åker på larm utan uttalat befäl i fordonet.
 • Beakta brandfordonets vikt vid påbyggnad och pålastning, så att inte totalvikten överskrids.
 • Minska lös utrustning inne i hytten.
 • Säkerställ att däcken är bra och inte bara har godkänt mönsterdjup.
 • Fordon som kan komma att behöva stänga av väg eller liknande måste ha bra reflexer, varningsljus och blåljus även i bakåtriktning. Allt synligt på ett bra sätt även när bilen är i arbetsläge med öppen baklucka eller öppet bakfack.
 • Sänk farten och använd bälten. Det är alltid viktigast att komma fram.
 • I Bas-brandbilar före 2014 finns en stor risk att säkerhetsbältena i baksätet är för korta för att räcka om en större brandman. Det finns bältesförlängare att införskaffa.