Nyhet

Ryssland utestängt från Barents - Sverige genomför egen övning

Övningen Barents Rescue i Bodö skjuts fram till 2024. Då väljer Sverige att ta vara på gjorda förberedelser och genomföra en nationell aktivitetsvecka i Kiruna med fokus på civil beredskap.

Barentsrådet har på grund av invasionen av Ukraina beslutat att stänga av Ryssland från Barents-samarbetet med Finland, Norge och Sverige.

Barents Rescue är en del av samarbetet och genomförs vart tredje år. Nu har Norge beslutat att skjuta fram övningen i Bodö i september till 2024.

Övningen föregås av omfattande förberedelser. För att nyttja dem planerar Sverige för en nationell aktivitetsvecka i Kiruna, samma vecka i mitten av september som övningen i Bodö skulle genomförts.

– De förmågor som skulle övats i Bodö kommer genomföras i Kiruna, bortsett från vissa delar som att ta emot och ge internationellt stöd, säger projektledaren Maria Jontén.

Under Barents Rescue är en dag vigd för en omfattande fältövning. I Kiruna kommer det istället genomföras en rad mindre och enklare momentövningar i gamla Kiruna stad som erbjuder unik övningsmiljö.

– De kommer att kombineras med seminarieövningar, utbildning och träning som har koppling till de effekter man vill uppnå.

Eftersom aktiviteterna blir nationella öppnas också möjligheter att öva på annat sätt och annan typ av samverkan, fokus kommer läggas på ledning och beslutsfattande. Förmågor med Rakel, gis och drönare kan utövas mer djupgående.

Veckan i Kiruna kommer bland annat ägnas åt ledning och samverkan på skadeplats, räddning i kallt väder, stoppa blödning, byggnadskollaps och utvärderingsmetoden AAR (After Action Review).

Det är i första hand verksamheter i Norrbotten och Västerbotten som kommer att delta i Kiruna, men även flera nationella myndigheter. Länsstyrelserna, räddningstjänster, regionerna och polisen i länen ingår i planeringsarbetet.

– Förhoppningen är att aktivitetsveckan kan generera ett koncept inom civil beredskap som kan genomföras på fler platser i Sverige, säger Maria Jontén.