Nyhet

Ö-drift säkrar elförsörjning

Beredskapen för allvarliga elavbrott är en av de stora utmaningarna när Sveriges sårbarhet hamnat i blixtbelysning.

I Jönköping pågår redan uppbyggnaden av så kallad ö-drift som ska säkerställa en del av kommunens behov vid ett längre strömavbrott.

– All planering har skett för rimliga kristider, säger Fridolf Eskilsson som är vd för kommunägda Jönköping Energi och ordförande i branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Han var förutseende och lyfte frågan om kommunens sårbarhet redan i samband med en tillbyggnad kring 2013.

– Det var tekniker som berättade vad vi kunde göra men det fanns inte utrymme i projektet då. Jag hade en magkänsla av att det skulle vara viktigt för samhället, och insåg att detta inte är en bolagsfråga utan en samhällsfråga och började diskutera med ansvariga politiker. Hoten då var väl främst cyber-​angrepp eller väderfenomen som en isstorm, det fanns inte i sinnebilden att vi skulle få den utveckling som vi fått i världen, säger Fridolf Eskilsson.

Initiativet möttes av nyfikenhet men Jönköping Energis vd tvingades lyfta frågan som en punkt år efter år tills det blev ett utredningsuppdrag som nu mynnat ut i att med ekonomiska medel från Svenska kraftnät ta steg för steg mot möjligheten att producera helt egen el vid en kris, eller ännu värre.

Kommunernas elförsörjning, och inte minst förmågan till ö-drift, är en av frågorna som lyfts i MSB:s rapport till regeringen om civil beredskap nyligen. Men hur det egentligen står till runt om i landet är svårt att få grepp om.

Fridolf Eskilsson i Jönköping säger att ”vi har mer att göra” inför långvariga bortfall från stam- och regionnät när samhällets motståndskraft utmanas på riktigt.

Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef vid Svenska kraftnät, är försiktig och hänvisar bland annat till sekretess.

– Det är bra att frågan blir belyst, kommuner och regioner behöver ha koll på frågan. Ö-driftsförmågor finns utspritt över landet men inte överallt. Det är viktigt att kommuner och regioner vet hur det är ställt inom deras områden så att de kan planera och agera utifrån sina förutsättningar, säger hon och konstaterar att intresset ökar från kommunerna.

Tydligast om läget är Jan-Olof Olsson som arbetar med energiförsörjning hos MSB.

– Allt för få har beredskap. Det finns ingen sammanställning, men en gissning mellan tummen och pekfingret är att 30 av landets kommuner har förmåga till ö-drift. Väldigt mycket är sådant som finns sedan gammalt och som överlevt. Från början var allt ö-drift, men sedan kopplades det ihop, säger han och sätter därmed fingret på en faktor som gör den lokala elförsörjningen ännu mer sårbar.

 

I dag sitter det nationella transmissionsnätet i varierande grad ihop med nät i andra delar av Europa – i förlängningen kan värmen i ett lokalt äldreboende i en svensk kommun alltså påverkas av utvecklingen i storpolitiken.

Jönköping Energi hoppas kunna producera 15-20 procent av det ordinarie behovet i Jönköpings kommun med den nya ö-driften. Och det krävs en djupgående planering av hur den ska användas.

– Det kommer att uppstå konflikter. Alla vill ha el, alltid. Och det är tekniskt komplicerat. Vi är vana vid att samverka i rimlig fredstid. Det krävs ett väldigt upparbetat samarbete med VA, räddningstjänsten, länsstyrelsen, regionen och andra för att prioriteringen ska fungera.

– Vilka ska få el? Vilka punkter är viktiga för att avlopp och pumpstationer ska fungera? Det är inget man gör när det händer, det krävs ett brett samhällsgrepp och intentionsavtal, säger Fridolf Eskilsson.

Både han och Jan-Olof Olsson menar att ansvarsfrågan kring kommunernas elberedskap är otydlig. Många aktörer är inblandade, på olika nivåer.

El-beredskapen lyfts nu i vågen av den krisinsikt som sveper över landet och klimatet är ett helt annat än när Jönköping Energis vd började att lyfta frågan för snart tio år sedan.

Var frågan landar på nationell nivå är oklart, men Fridolf Eskilssons budskap till andra kommuner är tydligt.

– Jag tror att alla bör börja arbeta med det.

Ö-drift

  • Ö-drift innebär att lokal elproduktion kan förse ett område med el utan koppling till stamnätet (transmissionsnätet).
  • Vissa förutsättningar krävs för att upprätta ö-drift, exempelvis möjlighet till frekvens- och spänningsreglering och så kallad dödnätsstart — reservkraft för att över huvud taget kunna starta produktionsanläggningen.
  • Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet, har årligt anslag för att möjlighet till bland annat ö-drift ska utvecklas.
  • Energiförsörjning och ö-drift är en av många frågor som lyfts i MSB:s rapport om förstärkning av det civila försvaret.

Källa: Svenska kraftnät