Nyhet

Inventering av skyddade utrymmen pågår

Som komplement till skyddsrummen kan det i framtiden finnas skyddade utrymmen. Just nu pågår en inventering på uppdrag av regeringen.

Tidigare fanns så kallade skyddade utrymmen som skulle kunna ställas i ordning vid höjd beredskap och fungera som tillfälligt skydd. Skillnaden mot ett vanligt skyddsrum är bland annat att det inte finns ventilationssystem med luftrening eller speciella dörrar och ventiler.

När det civila försvaret monterades ner, försvann även kraven på skyddade utrymmen.
Nu håller MSB på att definiera begreppet.
– Vi har pratat om att lokalerna bland annat ska stå emot splitter och ge ett skydd mot stötvågor. Alltså en robust lokal, till exempel en källare eller betongbyggnad, säger MSB:s Lars Gråbergs.

Nästa steg är att skapa någon form av systemstöd för att kunna identifiera potentiella skyddade utrymmen. Detta kan göras exempelvis via fastighetsregister.

Därefter handlar det om att titta vidare på varje specifik plats, med hjälp av kommuner och landsting.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i maj nästa år.