Nyhet

Goda förutsättningar för försvarsvilja

Det finns goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige. Det visar en enkät som MSB låtit undersökningsföretaget Kantar Public göra under hösten.

  • 94 procent av befolkningen mellan 16 och 70 år svarar ja på frågan om man tycker att Sverige är ett bra land att leva i.
  • 77 procent uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra vid en olycka eller en kris. Siffran blir 90 procent om man även räknar in de som svarar att det är självklart att hjälpa de man känner.
  • 37 procent uppger att de klarar sig minst en vecka vid en samhällskris. Det är fler än vid MSB:s tidigare undersökningar.

Viljan att försvara Sverige stärks av att många tycker att Sverige är ett bra land att leva i. En annan viktig förutsättning är att man upplever sig vara en del av den samlade beredskapen och förstår sin roll.

Undersökningen visar dock att bara hälften av respondenterna känner att de är en del av Sveriges beredskap och många har vaga kunskaper om vad civilt försvar och totalförsvarsplikt är.
– Det är viktigt att man förstår sin roll och vad man själv kan göra vid kriser och krig för att man ska känna sig som en del av Sveriges beredskap. Vi behöver bli bättre på att nå ut med information om hur Sveriges totalförsvar fungerar, säger Christina Andersson, riskkommunikatör vid MSB.

Till och med 25 december genomför MSB en stor informationssatsning för att öka människors försvarsvilja. Budskapet lyder ”Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer.” Satsningen är en av de åtgärder för stärkt civilt försvar som MSB fick i uppdrag att genomföra efter vårändringsbudgeten.