Nyhet

Beredskapshandbok för offentliga måltider

Beredskapen för offentliga måltider behöver stärkas. Därför har Livsmedelsverket tagit fram en handbok som underlättar i arbetet.

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider inom skola, vård och omsorg. De måltiderna måste fungera även vid kris, och ansvaret för det ligger på dem som har ansvar för verksamheten i vardagen, det vill säga kommuner och regioner.

Livsmedelsverkets kommunundersökning från 2021 visar att fyra av tio kommuner saknar en beredskapsplan för offentliga måltider.

Beredskapshandboken för offentliga måltider, som finansierats av MSB, riktar sig primärt till chefer för måltidsorganisationerna i kommuner och regioner, och ska ge såväl kunskap som konkret stöd i beredskapsarbetet. Boken kan även läsas av beredskapssamordnare eller motsvarande, i syfte att få en kunskap om måltidernas beroenden och komplexitet.

– Måltidskedjan är beroende av fungerande transporter, dricksvatten och strömförsörjning, för att nämna några exempel. Därför behöver måltiderna ingå i kommunens och regionens övriga beredskapsplanering, i samverkan med både egen organisation och över kommun- och regiongränser. Varje organisation måste göra sitt eget jobb. Det kräver både resurser och ibland beslut och politisk styrning, säger Lena Björck på Livsmedelsverket, projektledare för handboken.

Beredskapshandboken finns att ladda ner på Livsmedelsverkets webbplats.