Nyhet

Beredskapen kring kärnkraftverken ökar

För att öka beredskapen och snabbt kunna varna allmänheten vid en kärnkraftsolycka införs nya beredskaps- och planeringszoner runt kärnkraftverken. Lärdomarna kommer bland annat från Fukushima.

Den 1 juli införs de nya beredskaps- och planeringszonerna runt Sveriges kärnkraftverk Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. Detta i enlighet med den nya förordningen om skydd mot olyckor som regeringen beslutade om 2020.

- Vi har utgått från ett utsläpp och förlopp som motsvarar ett tänkt värsta fall för en olycka i en svensk kärnkraftsreaktor, berättar Jan Johansson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förändringarna består bland annat av en ny, inre beredskapszon med en radie på fem kilometer från anläggningen.

Den nuvarande inre beredskapszonen byter namn till yttre beredskapszonen och utökas från 15 till 25 kilometer. Nuvarande indikeringszonen byter namn till planeringszon och utökas från 50 till 100 kilometer.

- I zonerna förbereds skyddsåtgärder som kan bli aktuella om det skulle inträffa en kärnkraftsolycka. Det handlar i första hand om utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter, säger Jan Johansson.

Med start denna vecka kommer det skickas ut jodtabletter och information till allmänhet, verksamheter och företag runt kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn. Kring Ringhals påbörjas utdelningen i mitten av maj.

I planeringszonen sker ingen förhandsutdelning av jodtabletter, men det ska finnas planer för att vid en olycka kunna göra strålningsmätningar för att bedöma om insatser behövs.

För MSB:s del har ansvaret legat på att upphandla materiel för att kunna bygga ut varningssystemen; utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik samt ett inomhussystem i form av en förprogrammerad radiomottagare som påminner om en klockradio. Det sistnämnda ska delas ut till boende med start 2023, i första hand till personer i de nya delarna av beredskapszonerna. Steg två blir att ersätta den äldre generationens radiomottagare hos de som har en sådan.

När det gäller Hesa Fredrik hoppas man installationen är klar under 2022.

I och med de nya zonerna kommer Sverige ha infört de senaste rekommendationerna om hur en effektiv beredskap för kärnkraftsolyckor ska utformas.

- Med det tar Sverige del av både den senaste internationella utvecklingen inom beredskapsområdet och erfarenheter från tidigare olyckor, inklusive den i Fukushima, säger Jan Johansson.