Nyhet

Ansvaret för skyddsrum poängteras för fastighetsägare

Standarden på svenska skyddsrum varierar. Därför genomför MSB en  informationssatsning riktad till fastighetsägarna.

Många är medvetna om att skyddsrum måste hållas i skick, och det är bra. Men vi ser också att andra inte riktigt vet vad det innebär. Därför inleder vi en informationskampanj. Målet är att skyddsrummen ska vara i tillräckligt gott skick om det yttersta hotet skulle bli verklighet, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

En skriftlig information med rubriken ”Till dig som äger och ska underhålla ett skyddsrum” skickas under april ut till alla som äger något av landets 64 000 skyddsrum. Kampanjen genomför MSB i samarbete med Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta.

Ett syfte med informationsinsatsen är att bidra till att fastighetsägare ska känna sig trygga med vilket ansvar de har enligt lagen om skyddsrum, om hur de ska skyltas, underhållas, utrustas och göras tillgängliga, säger Anders Johannesson, enhetschef för befolkningsskydd på MSB.

MSB har ansvaret att kontrollera och göra tillsyn av skyddsrum.

De senaste 15-20 åren har vi haft lite resurser för uppgiften. Men av de kontroller och tillsyner som vi gör vet vi att skicken på skyddsrummen varierar, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Om ett skyddsrums funktion har förstörts, exempelvis genom ovarsam byggnation, är det fastighetsägarens skyldighet att återställa skyddsrummet till dess ursprungliga tekniska nivå.  MSB bedömer dock att de flesta brister är ganska lätt åtgärdade.

Det kan handla om att se till att skyddsrumsskyltar är uppsatta, smörja upp kärvande gångjärn på dörrar, se till att golvbrunnars avstängningsanordning fungerar.

De nyaste skyddsrummen i Sverige är byggda 2002, de flesta tidigare under efterkrigstiden. Skyddsrummen används oftast till annat i vardagen, som förråd eller cykelgarage. Och det kan man fortsätta göra, de ska inte iordningsställas som skyddsrum så länge inte höjd beredskap råder.

Men det är bra om fastighetsägarna ser över funktionen.

En statlig utredning som ska presenteras i november tittar på befolkningsskydd ur ett bredare perspektiv än bara skyddsrum.

Oavsett vad utredningen föreslår och vad som beslutas så är befolkningsskydd ett system som är omfattande och en central del i det civila försvaret. MSB tittar på vad vi kan göra här och nu för att förbättra situationen. Informationen till fastighetsägarna är en liten pusselbit på vägen. En annan pusselbit handlar om att människor stärker sin egen beredskap och ökar sin egen medvetenhet, säger Charlotte Petri Gornitzka.

En fråga som dykt upp är tillgänglighet, hur personer med funktionshinder ska nå ett skyddsrum.

Det är en svår nöt att knäcka eftersom skyddsrummen behöver vara robusta, klara tryckvågor. De är byggda med dörrar och ingångar som har ganska kraftiga väggar och trösklar, därav är det svårt att göra en handikappanpassning. Det fanns inte tillgänglighetsplaner när de senaste modellerna för skyddsrum togs fram. Men det är något vi kommer ta med i analysen för hur skyddsrummen ska se ut framöver, säger Anders Johannesson.

Vi uppmuntrar också till att ta hand om varandra, prata med varandra. Vilka är vi i det här området och vilka behöver extra hjälp och stöd om det skulle vara så. Har vi resurser du och jag, är tanken att vi ska använda dem. Vi har alla ett ansvar, för att preppa hemma och ta hand om varandra. Där ligger faktiskt ett ansvar på individen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Fastighetsägarna har 15 000 medlemmar och Sveriges allmännytta är intresseorganisation för framförallt kommunala bostadsföretag.

Vi har tillsammans ungefär 920 000 lägenheter och täcker nästan 100 procent av hyresmarknaden. Våra medlemmar behöver stöd och råd, så vi välkomnar MSB:s initiativ  och kommer bistå så mycket som möjligt för att det här ska bli bra information, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta.

Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna, berättar att organisationen i frågan fokuserar på samverkan, underhåll och rutiner.

Rutiner för arbetet behövs eftersom frågan legat i dvala många år. Det är viktigt som fastighetsägare att fundera på hur man iordningställer skyddsrummen om det behövs. Och hur man kommunicerar med hyresgäster kring frågorna. Det kan finnas oro kring frågan om skyddsrum, och det sista vi vill skapa är oro.