Nyhet

Skyddsmask 90 är tillbaka

Skyddsmask 90 gör comeback. Med CE-märkning. – Det här innebär att det nu finns en inhemsk produktion av godkänt skyddsmaterial och det möjliggör för totalförsvaret att få riktigt bra skyddsutrustning, säger Lars Levander, New Pac Safety, som levererar produkten.

Skyddsmask 90 började tillverkas 1995, produktionen pågick under fyra år och masker levererades framförallt till Försvarsmakten och dåvarande Räddningsverket.

Men Arbetsmiljöverket kom så småningom fram till att masken inte fick användas, eftersom den inte var CE-märkt.

– Maskerna anskaffades innan nuvarande EU-direktiv var påfunna, säger Lars Levander.

Försvarsmakten fick använda sina masker, som kallas andningsskydd, som personlig utrustning. Men civilt var det stopp.

Nu har man slagits för att masken ska bli CE-märkt – och lyckats.

– Vi genomförde ungefär 35 försök  med institut runt om i Europa för att få till en certifiering. Till slut fick vi napp i England. Allt var grönt. Då inträdde Brexit, maskerna vände i hamnen och skeppades tillbaka till Sverige. Men i nästan samma ögonblick uppstod Rise som certifierande organ.

Under våren och sommaren har tester genomförts, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut,  har hjälpt till med testverksamheten enligt EU-direktivets regler.

Nu är masken certifierad och New Pac Safety har en order på 10 000 masker från FMV, Försvarets materielverk.

Det skydd som nu tillverkas är det samma som det som tillverkades på 90-talet, reservdelarna är de samma.

Finns det då en chans att de gamla maskerna kan få användas?

– Min spontana känsla är att en mask som inte är CE-märkt, den är inte CE-märkt, säger Lars Levander.