Nyhet

Regeringens lärdomar under pandemin

Försörjningsberedskap och cybersäkerhet. Det är två områden där regeringen dragit lärdomar under pandemin. För tredje året i rad arrangerade MSB under hösten Mötesplats kontinuitetshantering. Förra året var det digitala webbinariet plan B — i år plan A.

Dåvarande inrikesminister Mikael Damberg (numera finansminister) inledningstalade om regeringens arbete med krisberedskap och det civila försvaret. Han nämnde bland annat den brist på skyddsutrustning som uppstått under pandemin.
– Vi hade inte riktigt tagit höjd för försörjningsberedskapen utan förlitat oss på leveranser, vilket är sårbart. Ta bara olyckan i Suezkanalen, som fortfarande präglar handelsströmmarna. Vi ska fortsätta handla och ha ett öppet näringsliv men vi måste ha mer strukturell beredskap för att det kan bli avbrott i försörjningen.

Regeringen har nu tillsatt en utredning om den nationella försörjningsberedskapen. De tittar även på länder som Finland som hade starkare lager av skyddsutrustning under pandemin.

Ambitionen är också att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd för att underlätta samspelet mellan det offentliga och näringslivet. Under pandemin ställde flera stora företag om sin produktion och kunde avlasta en besvärlig situation.
– Vi såg utmaningar i hur samordningen ska göras och beställningar hanteras. Det måste vi dra lärdom av så det kan fungera ännu bättre framöver.

Personalförsörjningen beskriver Mikael Damberg som något av det svåraste under pandemin, inte minst inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård. Därför har MSB fått i uppdrag att analysera och ringa in behovet av personalförstärkningar, och redovisa samhällssektorer inom myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv där det finns nödvändig verksamhet som måste kunna upprätthållas vid höjd beredskap och krig. Tanken är att även se var det finns personal tillgänglig i annan verksamhet som kan styras om. Uppdraget ska redovisas på en övergripande nivå till regeringen i april nästa år.

En annan lärdom rör cybersäkerhet. Exempelvis slogs Roms hela vaccinationsarbete ut av en ransomwareattack.
– Det kan inträffa hos oss också. Vi har vetat om de digitala hoten en längre tid men nu gör vi verkligen ett systematiskt arbete med cybersäkerhet över hela linjen. Att ha en plan B för om it-systemen inte fungerar men också mer robusthet i våra it-system är saker Sverige måste jobba mycket mer systematiskt med, sa ministern.