Nyhet

MSB:s nya generaldirektör utsedd

Charlotte Petri Gornitzka blir ny generaldirektör för MSB. Det meddelade regeringen i dag.

Charlotte Petri Gornitzka är en veteran i biståndsbranschen. Sedan 2018 har hon varit assisterande generalsekreterare och biträdande chef för FN:s barnfond, Unicef, i New York.

Mellan 2016 och 2018 var hon ordförande för OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) biståndskommitté Development Assistance Committee (DAC). Dessförinnan var hon generaldirektör för Sida. Charlotte Petri Gornitzka har också varit general­sekre­terare för Rädda Barnen i Sverige såväl som Inter­natio­nella Rädda Barnen.

I grunden är hon musiklärare och skådespelare.

- Med hennes breda kunskap och erfaren­heter kommer hon att kunna leda myndig­heten i arbetet med de betydande utmaningar vi står inför, inte minst åter­upp­bygg­naden av det civila försvaret, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

MSB är inte obekant för den nya generaldirektören, då hon suttit som ledamot i myndighetens insynsråd. Även under hennes tid på Sida kom hon mycket i kontakt med MSB:s operativa uppdrag.

En sak hon vill understryka är vikten av samverkan och samordning.

- Många gånger säger vi att lösningen ligger i en bra samordning. Jag ser väldigt mycket fram emot att använda erfarenheter från tidigare till att försöka mejsla ut vad det verkligen betyder, så att vi står stadigare tillsammans.

Totalt anmälde 31 personer intresse för tjänsten som generaldirektör.

Det var den 6 januari som förre generaldirektören Dan Eliasson begärde att få lämna sitt uppdrag efter den kritiserade julresan till Kanarieöarna.

Dagen efter tillträdde Camilla Asp, tidigare avdelningschef på MSB, som tillförordnad generaldirektör. Hon kommer nu fortsatt vara överdirektör för myndigheten.

Charlotte Petri Gornitzka tillträder som myndighetschef den 10 december. Hennes förord­nande sträcker sig till och med den 31 december 2025.