Nyhet

Lyckade lyft med hjärtstartare

Försöket med att flyga ut hjärtstartare med drönare vid hjärtstopp som Tjugofyra7 rapporterat om tidigare blev framgångsrikt, visar utvärderingen. Av tolv utryckningar nådde drönaren fram till patienten i samtliga fall utom ett, och nu utökas studien.

– Det är absolut lyckat, det är första gången man provat att flyga ut hjärtstartare i skarpa fall och i fullt integrerade system, säger Andreas Claesson som är docent vid Karolinska Institutet.

Forskningsprojektet inleddes i juni förra året i bland annat Torslanda i Göteborgsområdet och pågick i fyra månader, med syftet att först se om idén alls var möjlig att genomföra — att vid hjärtstoppslarm skicka en hjärtstartare med drönare och vinscha ner den från 30 meters höjd och placera den högst tio meter från den nödställde.

Försöket gjordes inom särskilt avdelade flygsektorer och omgavs av en rad begränsningar, exempelvis flög man enbart i dagsljus och vid uppehållsväder. Man flög inte till hus med fler än fem våningar, inte vid militära områden och inte heller över Frölunda centrum. Av säkerhetsskäl var ekipaget dessutom försett med en väl tilltagen fallskärm, berättar Andreas Claesson.

I försöksområdet inkom 53 larm om hjärtstopp under perioden. Med hänsyn till de olika begränsningarna kunde hjärtdrönaren rycka ut på tolv av dem. Den kom fram till patienten i samtliga fall utom ett, då GPS-signalen inte fungerade tillräckligt snabbt. Sju gånger var drönaren på plats snabbare än ambulansen.

Försöket har nu utökats och omfattar även Trollhättan, med målet att flyga mer och jämföra insatstider med ambulansen. Nästa år hoppas Andreas Claesson, som också är ambulanssjuksköterska, på en ännu större studie med målet att öka användningen av hjärtstartaren — det är nämligen en utmaning visar studien.