Nyhet

Krishantering får civilingenjörer

Nästa höst startar Lunds universitet en civilingenjörsutbildning inom risk, säkerhet och krishantering.

– Vi ser behov av fördjupad kunskap inom risk, säkerhet och krishantering som vi inte riktigt lyckas förmedla i nuvarande utbildning, säger Henrik Hassel, Lunds universitet.

Han konstaterar att det finns ett antal faktorer som gör att man behöver tänka nytt inom området, exempelvis att arbetet med krisberedskap och civilt försvar ökar. Covid-19 sätter också fingret på att alla behöver förbereda sig för olika händelser.

– Organisationer måste hantera en mängd hot som leder till en mängd olika konsekvenser, det behövs en kompetens som kan agera brygga mellan experter, beslutsfattare och ämnesdiscipliner.

Den femåriga utbildningen inleds med ett treårigt grundblock med obligatoriska kurser. De två avslutande åren sker specialisering med tre valmöjligheter: krisberedskap och samhällssäkerhet, systemsäkerhet samt riskmodellering.

Lunds universitet bedömer att 40-50 studenter kommer att påbörja den första utbildningen.Information om utbildningen