Nyhet

Hotbilden mot mat och dricksvatten

Hur ser hotbilden mot dricksvatten och livsmedel ut? Livsmedelsverket har låtit Försvarshögskolan sammanfatta hotbilden.

– Vi har i vår dialog med myndigheter och producenter inom både dricksvattens- och livsmedelsområdet upplevt en stor variation i hur man ser på hotbilden och vad man bygger sina riskanalyser och planer på. Vi såg ett behov av att fler förstår hur hotbilden mot Sverige faktiskt ser ut och att göra den tillgänglig, säger Pär Aleljung, krisberedskapssamordnare på Livsmedelsverket.

Aktuella och öppna rapporter om hotbilden har sammanställts. Den framtagna foldern beskriver läget på en övergripande nivå och kan användas av en bred målgrupp.

Respektive verksamhet kan sedan arbeta med att minska eller hantera riskerna för sin egen verksamhet, exempelvis genom risk- och sårbarhets-​analyser och kontinuitetsplanering.

Foldern finns här: www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikationer/broschyr/hotbilden-mot-dricksvatten-och-livsmedelsomradet