Reportage

Hon tog över efter turbulensen

Hon tänkte bli affärskvinna i Kina men ändrade sig och blev generalist istället. MSB:s överdirektör och vikarierande generaldirektör Camilla Asp gillar att gå mellan många olika områden. – På MSB är det ständig rörelse, det passar mig bra.

Camilla Asp tvekade aldrig att tacka ja till vikariatet som generaldirektör på MSB, trots stormen kring Dan Eliassons avgång. Hon säger att hennes 30-åriga yrkeserfarenhet skapade trygghet att gå in i rollen.

– Det var lite tuffa omständigheter, men regeringen har förtroende för mig att leda myndigheten under den här tiden och då kändes det självklart att säga ja. Samtidigt är organisationen stabil och jag får mycket stöd av MSB:s ledningsgrupp, vilket gör att det känns tryggt. Det är ingen enmansshow att vara generaldirektör, påpekar hon.

På frågan vad som är hennes styrkor, svarar Camilla Asp mixen av erfarenheter. De sidor hon uppskattar mest hos sig själv är nyfikenheten och förmågan att tycka att väldigt mycket är roligt.
Hon har jobbat med både sakfrågor, styrningsfrågor och verksamhetsutveckling, och har även arbetat i regeringskansliet och varit stabschef.

Samtidigt som Camilla Asp utsågs till vikarierande generaldirektör blev det klart att hon också är myndighetens nya överdirektör, en roll som inte funnits sedan förre överdirektören Nils Svartz lämnade posten för tre år sedan. MSB:s breda uppdrag ligger till grund för att regeringen nu beslutat att återinföra tjänsten.

– Det ska bli jättespännande att kliva in i den rollen eftersom jag tycker om att kunna vara med i de mer övergripande strategiska frågorna som spänner över hela verksamheten — att kunna vara inne i både räddningstjänstfrågor, cyberfrågor, civilt försvar och operativa frågor, och se att helheten fungerar.

Camilla Asp återkommer flera gånger till att hon är en utpräglad generalist som gillar att gå mellan olika områden. Detta blev tydligt redan under uppväxten i Sölvesborg, då hon ville bli allt från psykolog till elektroingenjör. När det var dags för universitetsstudier satte hon ihop sin egen utbildning i företagsekonomi och kinesiska, med målet att bli affärskvinna i Kina. Efter att ha läst lite Östasienkunskap och rest runt i Kina bestämde hon sig dock för att plugga nationalekonomi istället.

– Bredden i mina intressen har avspeglat sig i yrkesvalen. Jag har jobbat med allt från skolfrågor till Svenska kraftnät och Riksrevisionsverket. När man jobbar inom så många olika verksamheter tar man med sig lite erfarenhet från varje område. Som generalist lär jag mig hantverket — sedan byter jag kanske område och fördjupar mig i det, men det finns många likheter också, så i den meningen finns en röd tråd.

Anledningen till att Camilla Asp sökte sig till MSB för fem år sedan var myndighetens uppdrag att bidra till ett säkrare samhälle. Hon säger att det är lätt att känna att hon har något viktigt att göra på jobbet varje dag.

Vilken bild av MSB vill du förmedla?
– Att det är en myndighet man har nytta av, som levererar hjälp och stöd när det behövs. Det är många viktiga frågor vi är satta att hantera och jag vill att man ska se hur våra olika verksamheter bidrar till samhällets säkerhet.

Enligt Kantar Sifo hade 62 procent av befolkningen ganska eller mycket stort förtroende för MSB:s hantering av pandemin i mars 2020. Liksom många andra aktörer har MSB sedan dess tappat förtroende. I februari i år låg siffran på cirka 36 procent.

För Camilla Asp är förtroendefrågan en av de största prioriteringarna just nu.

– Det jag tror är absolut viktigast är att visa på nyttan av det vi gör inom alla våra områden, det är så vi skapar förtroende. Vi har många duktiga medarbetare och experter, det är viktigt att dom får komma ut och berätta om sin verksamhet.

Högst upp på dagordningen är annars fortsatt pandemihanteringen, där MSB har ansvar för att samordna krishanteringen och ge stöd i form av bland annat materiel, personal och analyser. Samtidigt nämner Camilla Asp flera stora utvecklingsprojekt där det måste fortsätta levereras, bland annat det nationella cybersäkerhetscentret vars verksamhet drar igång under året, samt den nya generationens Rakelverksamhet.

På räddningstjänstområdet jobbas det bland annat med att utveckla ledningsfrågan. Andra viktiga uppdrag är att stödja och följa upp utvecklingen av det civila försvaret.

– Min roll som vikarierande generaldirektör, som jag tolkar den, är att varken gasa eller bromsa. Å andra sidan har vi så mycket stora grejer på gång att jag inte tror en ordinarie generaldirektör hade gasat igång så mycket nytt nu heller, säger Camilla Asp.

Hon understryker vikten av att jobba i nära dialog med de MSB är till för, exempelvis räddningstjänst, myndigheter, allmänhet, näringsliv och frivilliga försvarsorganisationer. Det gäller att ständigt lyssna av och ta emot feedback, så att leveranserna blir rätt.

I sitt anförande på Folk och Försvar i januari önskade Camilla Asp tydligare strukturer och uppdrag för att MSB ska kunna åstadkomma ännu mer.

– Det handlar om myndighetens operativa roll. I en kris, som nu en pandemi, påverkas hela samhället. Därför behövs en samordning så att andra delar av samhället har möjlighet att lämna synpunkter och förberedas på att det exempelvis kommer olika beslut. Där har MSB en viktig roll i att hålla ihop krisen och jag tycker vi bör få lite starkare mandat. Inte ta över någon annan myndighets ansvar, utan vara den myndighet som har rätt att kalla folk till bordet.

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Gör den otydligheten arbetet svårare?
– Jag tror en del av otydligheten beror på att vi har många olika roller och vi kanske kan bli tydligare på att beskriva våra olika uppdrag, så man förstår i vilka roller vi agerar. Men sedan finns det en del inbyggda oklarheter, där hoppas jag att utredningen av civilt försvar kommer bidra till en tydlighet kring MSB:s roll.

Just punkten om att MSB har ansvar där ingen annan har ansvar, säger hon är lite svår eftersom man då inte vet i förväg vilket ansvar det innebär.

– Å andra sidan märker vi nu i krisen att det är bra att den punkten finns, för ibland har det funnits frågor där ingen varit ansvarig och då har vi tagit på oss rollen att driva dem. Jag tror det är bättre att leva med osäkerheten gällande ”när ingen annan har ansvar” så vi kan kliva in vid behov och viktiga frågor inte lämnas ohanterade.

I MSB:s långsiktiga verksamhetsinriktning lyfts demokrati och tillit fram som ett perspektiv som spås bli allt viktigare. Även i den senaste nationella risk- och förmågebedömningen lyfter MSB fram behovet av att kraftsamla för att möta hoten mot demokratin. Camilla Asp anser att den absolut viktigaste frågan kopplat till demokrati är förtroendet för krishanteringssystemet och myndigheterna.

– Därigenom läggs en grund för förtroendet för samhället. Medborgarna ska känna sig trygga i att det finns ett krishanteringssystem som fungerar och kan ta hand om olika sorters kriser.

Sammanfattningsvis tycker Camilla Asp att årets första månader varit intensiva men roliga. Privat har hon tagit tillvara på möjligheten att vistas mycket i naturen, som är ett av hennes stora intressen.

När pandemin är över, vad ser du mest fram emot att göra då?
– Oj, den listan kan bli lång men jag skulle jättegärna gå ut och käka och ha kul med ett stort gäng vänner. Och jag ser fram emot att kunna ha heldagsmöten och träffa de jag jobbar närmast med på ett helt annat sätt. Det går bra med det digitala men jag saknar kontakten.