Nyhet

Fler former av regioner?

Civilförsvaret föreslås få sex områden. De ledningssystem räddningstjänsterna bygger kommer geografiskt sannolikt se annorlunda ut.

– Jag tror det över tid kan ändras. Men fokus nu är att det finns ansvars- och ledningsförhållanden som är tydliga och fungerande, sade inrikesminister Mikael Damberg på Brandkonferensen.

Damberg konstaterade att man tidigare försökt med regionreformer, men att det varit politiskt svårt.

– Av historiska skäl har man haft olika samarbeten över landet. Jag tror det här är en fråga som får växa över tid. Mitt primära ansvar är att det skärpta regelverk vi har för olyckor genomförs. Det vill säga att ingen räddningstjänst hamnar vid sidan av ledningssystemen, det vore farligt om det inträffar större olyckor och skogsbränder.

Ministern fick frågan hur kommunerna ska klara att finansiera de ökade kraven inom civilt försvar.

– Kommunerna har redan i dag ansvar för sörja för sina invånare under höjd beredskap och krig. Det är ingen ny uppgift vi pratar om. Däremot inom den utredning där ansvar ska förtydligas tittar man på kommunernas ansvar, och då blir det en diskussion om att vi måste kompensera kommunerna för vissa delar av det.

Vilka krav kommer att ställas på resultat i arbetet med civilt försvar?

– Den frågan har jag brottats med sedan jag fick uppdraget, för det finns ingen riktig nollvärdering. Nu har vi gett MSB, ihop med andra aktörer, uppdraget att göra en bedömning av den förmåga vi har inom olika samhällssektorer, och då får vi en nollvärdering som vi kan bygga ifrån.

Alarmeringstjänsten har tidigare varit föremål för diskussion i många år. Flera utredningar har genomförts, bland annat med förslag att placera verksamheten i en myndighet. Men nu tycks det förslaget ha lagts på hyllan.

– Vi har jobbat med att ge SOS Alarm förstärkning av anslagen och har också ingått ett nytt alarmeringsavtal. I avtalet finns förtydligat krav på samverkan med hjälporganen. Det har varit en positiv utveckling av alarmeringsverksamheten med förbättrade svarstider.