Nyhet

Dan Eliasson avgår

Dan Eliasson avgår som generaldirektör för MSB. Han har själv begärt att få lämna uppdraget efter den kritiserade julresan till Kanarieöarna.

Inrikesminister Mikael Damberg hade kallat in Dan Eliasson till ett möte i morgon, torsdag. Generaldirektören tog själv initiativ till ett möte redan i dag, för att ta upp frågan om situationen efter jul- och nyårsresan till Kanarieöarna.

De kraftiga reaktionerna resan vållat, gör att han ser det som svårt att fortsätta sitt arbete som generaldirektör.

- Det viktiga är inte jag som person. Det viktiga är hur vi som samhälle hanterar pandemin och att allt fokus är på den otroligt viktiga uppgiften. Skälet för mitt ställningstagande är att MSB som myndighet ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag. Det är därför som jag i dag har begärt förflyttning om att lämna uppdraget, säger Dan Eliasson.

Inrikesministern uttryckte i samtalet att han har förståelse för detta och att han delar bedömningen.

Regeringen kommer att bevilja Eliassons begäran i närtid och utse en tillfällig generaldirektör.

Dan Eliasson tillträdde som generaldirektör för MSB i mars 2018. Han har tidigare varit bland annat Rikspolischef samt generaldirektör för Försäkringskassan och Migrationsverket.