Nyhet

Container trygghet vid kris

En container kan trygga säkerheten vid kris. Kall i Åre kommun är först i en regional satsning på lokala resurser för service och trygghet (SOT-punkter). Engagemang och samsyn har på förhållandevis kort tid resulterat i en Jämtlandsmodell sedan stormen Hilde 2013.

– Det är nog svårt att hitta projekt som gått så otroligt smidigt som arbetet med SOT genom samverkan mellan kommuner, länsstyrelse och civilsamhälle. Alla har varit eniga om perspektiven och planerna har rullat på, säger Tommy Sjöling, som varit ansvarig på Länsstyrelsen i Jämtlands län för arbetet.

Sedan förra våren har Kall, norr om centralorten Järpen i Åre kommun, sin egen service- och trygghetspunkt med dess container vid lanthandeln som nav för olika resurser.

På en liten yta, naturskönt i sluttning ner mot Kallsjön, finns lanthandel, skola, äldreboende och räddningstjänst samlat.

Lars-Åke Landström, som även leder det lokala räddningsvärnet, är driftansvarig för SOT-punkten i samarbete med Åre kommun.

– Enkelt och en riktigt bra trygghet i händelse av kris, sammanfattar han och berättar om de olika funktionerna med det dieseldrivna reservelverket på 70 kilovoltampere för att hålla igång lanthandel och drivmedelsanläggning samt varmluftskanonen på 50 kilowatt som kan värma delar av skolan.

Resurser som kan komma till användning vid el- eller fjärrvärmeavbrott.

– Ett scenario är att evakuera äldre från boendet till skolan om det skulle uppstå problem med värmeförsörjningen.

– Under första året med SOT-punkten har vi startat elverket tre gånger och precis varit på väg att ansluta när elen kommit tillbaka, säger Lars-Åke Landström.

Tommy Sjöling lyfter fram lokalbefolkningens engagemang som en grund för att bygga upp SOT-punkter i respektive kommun.

– Man har verkligen ställt upp mangrant och det är också ganska naturligt för det är inte så ofta som det sker så tydliga satsningar längst ut i en kommun och SOT-punkten bidrar verkligen till trygghet om något skulle inträffa.

Egentligen initierades arbetet av handlaren i Valsjöbyn, nära norska gränsen i Krokoms kommun. Sårbarheten som blev uppenbar under höststormen Hilde för åtta år sedan ledde till ett arbete med att försöka stärka den lokala tryggheten.

– Ett viktigt grundläggande arbete gjordes för att se både till behoven genom kommunens serviceplan och arbetet med RSA på lokal nivå. Men när man nådde taket och behövde hitta vägar för finansiering så flyttades arbetet över till länsnivå genom Service-Z, ett forum för länets åtta kommuner, Region Jämtland-Härjedalen och länsstyrelsen, säger Tommy Sjöling.

Lokala förutsättningar gjorde att Kall blev första punkt. Men för småorter som Stora Blåsjön, Valsjöbyn-Rötviken, Borgvattnet och Lillhärdal runtom i länet planeras nu motsvarande SOT-punkter med upphandlingsfasen initialt.

Kall-satsningen har finansierats genom EU:s landsbygdsprogram.

– SOT har ett serviceperspektiv med grundläggande kommersiell service som möter krisberedskapsperspektiv, och den gråzon som det innebär ger tyvärr vissa svårigheter för bland annat ansvarsområden och finansiering, säger Tommy Sjöling, som konstaterar att de delar som SOT ska täcka in ryms inom de sju områden som MSB prioriterar.

Han lyfter fram Lillhärdal i södra delen av länet som exempel på den krisresurs som en lokal lanthandel kan vara.

– Handlaren där hade bara varit igång en kort tid sommaren 2018 när de svåra skogsbränderna härjade. Det blev verkligen en naturlig informations- och kommunikationspunkt med stab, tross och ledningsplats för delar av brandbekämpningen.

 

Sedan förra våren har Kall i Åre kommun sin egen service- och trygghetspunkt med dess container vid lanthandeln som nav för olika resurser. Foto: Privat