Nyhet

Civila mc-förare utbildas för totalförsvaret

Totalförsvaret behöver utbilda en civil mc-resurs. Planen är att utbilda 80 förare de närmaste åren.

Patrik Montgomery– Vi kommer att starta en stor rekryteringskampanj i sommar, säger Patrik Montgomery, FMCK (Frivilliga motorcykelkåren).

FMCK har genom åren bara jobbat med utbildning riktad mot det militära försvaret, i huvudsak mc-ordonnanser till Hemvärnet.

Men förra året kom frågan från MSB om utbildning av mc-förare. FMCK startade då ett arbetsområde för civil samverkan och Patrik Montgomery har sedan dess jobbat med planeringen. I maj genomfördes första utbildningen av egna instruktörer. I augusti-september är avsikten att utbilda 20 förare, därtill ytterligare minst 30 förare vardera under de kommande två åren.

– Vi riktar in oss på personer som har intresse att köra motorcykel och bra fysik, det kan bli tuffa uppdrag under lång tid. Men viktigast är förstås ett stort intresse att stödja det civila samhället vid olika kriser.

FMCK har 4 000 medlemmar men långtifrån alla är engagerade som mc-förare inom det militära. Patrik Montgomery räknar med att man kan hitta egna medlemmar som är intresserade att engagera sig för civila uppgifter. Men det lär också bli en viss nyrekrytering.

– Vi har redan fått förfrågningar, trots att vi inte gått ut med någon information. Det känns som intresset är stort. De vi ska utbilda får inte vara krigsplacerade och måste vara eller bli medlemmar hos oss.

FMCK vill ha spridning över landet av den kommande resursen. Utöver det kommer urval ske efter lämplighet. Utbildningen kommer att vara 40 timmar och planeras över två långhelger. Mc-resursen ska självklart klara att hantera fordonet på alla underlag. Utbildningen kommer även innehålla kartläsning, radio (Rakel), sjukvård och trafikledning med mera.

Vad tror ni kan bli den vanligaste uppgiften för mc-förarna?

– Olika former av transporter, att få fram materiel eller personal till en plats. Alltså ungefär som Hemvärnets ordonnanser. Men även för att rekognosera och för trafikledning, säger Patrik Montgomery.

De civila mc-förarna ska sedan skriva avtal med länsstyrelser eller andra civila myndigheter som står för motorcyklar och vidareutbildning. För att det ska bli fortsatt utbildning krävs att det finns visat intresse.

– Vi ger inte anslagsmedel till bland annat utbildning om det inte finns en avnämare, alltså en offentlig aktör som angett ett behov. FMCK meddelade oss redan 2019 att de hade avnämare, säger Sara Zamore Asada, enheten för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

MSB förmedlar ersättning via det så kallade krisberedskapsanslaget (2:4-anslaget). En diskussion om att utbilda mc-förare fördes med FMCK eftersom man såg att mc-ordonnanser saknades på den civila sidan.

– Vi har sett i vissa kriser, som skogsbränderna 2018, att Hemvärnet kallades in med militära mc-ordonnanser, så behovet finns redan i dag. Nu när totalförsvaret byggs upp ser vi att det är en kompetens som behöver byggas på civila sidan, mc-ordonnanser som kan transportera bud eller information mellan myndigheter. Tanken är att det ska vara en förstärkningsresurs åt myndigheter, regioner och kommuner.

Hur stort behovet är har MSB inte gjort någon bedömning av, än så länge är planering gjord för utbildning under tre år.

– Det här är så nytt och vi vill först se hur utfallet blir i det projekt vi har nu. Men finns det sedan ett fortsatt behov så fortsätter vi förstås, säger Sara Zamore Asada.