Nyhet

CBRNE-strategi förnyas

Sveriges CBRNE-strategi behöver uppgraderas. Just nu pågår ett arbete som ska resultera i en tredje version av ”Aktörsgemensam CBRNE-strategi”.

Den förra strategin publicerades 2016. Sedan dess har hot- och riskbilder ändrats, uppbyggnaden av totalförsvaret påbörjats. Skäl nog för uppgradering.

– Det har också framkommit att man på regional och lokal nivå har tyckt att produkten varit svår att ta till sig, svårt att förstå vad man förväntas göra, säger Maria Muribi, projektledare för strategin på MSB.

Den nuvarande strategin togs fram på initiativ från användarna. Syftet var att de skulle ha en gemensam grund och inriktning för arbetet, bli bättre och effektivare tillsammans och öka förutsättningarna för samverkan och planering.

Arbetet med den nya strategin kommer att pågå över nästa år. En arbetsgrupp med 20 personer från olika organisationer medverkar

– Strategin behöver renodlas och bli tydligare. Det ska bli lättare att hitta, lättare att förstå hur man bidrar med sin pusselbit till helheten, säger Maria Muribi.