Nyhet

Bättre ägarkontroll av samhällsviktig verksamhet

Sverige ska få bättre kontroll över uppköp av samhällsviktiga verksamheter. En utredning har lämnat förslag till granskningssystem av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden.

Syftet med granskningssystemet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige som har betydelse för svenska säkerhetsintressen.

Granskningssystemet bedöms öka Sveriges möjlighet att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning.

Direktinvesteringsutredningen, ledd av Sten Heckscher, föreslår att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska ansvara för granskningen och att dess beslut kan överklagas till regeringen.

MSB föreslås stödja ISP i granskningsarbetet och ta fram föreskrifter för vilka investeringar inom samhällsviktig verksamhet som kommer omfattas av lagstiftningen.

– Nationella granskningssystem finns redan i 18 EU-länder och det är välkommet att även Sverige nu kommer få ett på plats. Min bedömning är att det föreslagna regelverket ger berörda myndigheter ett viktigt verktyg för att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret, säger Omar Harrami som varit MSB:s expert i utredningen.

Regeringen konstaterar att ett öppet svenskt investeringsklimat är viktigt för svensk konkurrenskraft och sysselsättning, och Sverige ska i grunden även fortsättningsvis välkomna utländska investeringar. En investering ska få förbjudas bara om det är nödvändigt för att värna viktiga säkerhetsintressen.
Regelverket föreslås träda i kraft 1 januari 2023.