Nyhet

App ger information om farliga ämnen

En app kan hjälpa blåljuspersonal att snabbt få information om ett farligt ämne. MSB står bakom appen "Farliga ämnen".

– Appen har varit efterfrågad och ger bland annat information om hur märkningen av ämnet ser ut, vilka egenskaper ämnet har och vilket avstånd man rekommenderar att spärra av vid läcka, säger Magnus Levein, på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.

MSB tillhandahåller sedan länge en stor databas för bland annat information om farliga ämnen, information som tidigare endast gått att nå via dator. Med appen blir informationen tillgänglig var man än befinner sig, och även utan uppkoppling.

Appen innehåller närmare 5 000 ämnesposter som ger användaren viktig information.

Informationen som ges är bland annat:

  • ämnets egenskaper
  • transport- och märkningsregler
  • vilket avstånd man rekommenderar att spärra av vid en läcka
  • på vilket sätt ämnet är farligt (förgiftningsrisk, brandfara med mera)
  • handfasta rekommendationer som vänder sig till räddningspersonal på plats

– Exempelvis kan räddningspersonal vid en olycka mata in siffrorna från farligt gods-skylten för att få reda på vilket ämne som transporteras, och få stöd i hur ämnet ska hanteras säkert, säger Magnus Levein.

Appen "Farliga ämnen" finns i Google Play och Appstore. Databasen sparas lokalt vilket gör den tillgänglig även utan internetuppkoppling.

FAKTA

  • Appen Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB Rib, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods.
  • Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer.
  • Information i Farliga ämnen utgörs av bland annat fysikaliska data om ämnet (exempelvis smältpunkt, kokpunkt och brännbarhetsområde) gränsvärden, transport- och märkningsregler.
  • Det finns också direkta råd till räddningspersonal vid en räddningsinsats.
  • Appen vänder sig i första hand till blåljuspersonal men kan användas av vem som helst.