Nyhet

– Ett sätt att stärka Sveriges förmåga

Den saneringsmodul MSB vill ta ansvar för skulle även göra nytta nationellt. Det framhöll dåvarande inrikesminister Mikael Damberg. – Vinner vi framgång i var modulen placeras så är det också ett sätt att stärka Sveriges förmåga inom CBRNE, sade han.

Sättet att bygga samarbeten som görs inom RescEU, där olika länder svarar för olika specialresurser inom krisberedskapen, anser Damberg är ett måste.

– Att olika länder har lite olika profiler för gemensam användning tror jag är helt nödvändigt för att klara de absolut största olyckorna och katastroferna. Jag tycker också att Sverige de senaste åren, tack vare MSB:s aktiva arbete, har visat att man kan utnyttja det europeiska samarbetet för att också utveckla Sveriges krisberedskap.

Damberg konstaterade också att regeringen de senaste åren fått kritik för bristande beredskap inom det nukleära området, exempelvis för en kärnkraftsolycka. Kritiken har bland annat handlat om att beredskapszonerna inte varit tillräckligt utvecklade.

– Nu har vi beslutat om nya zoner, de ska vara genomförda i beredskapsplaneringen senast 1 juli nästa år. Det innebär att vi utsträcker inre beredskapszoner och ytterligare zoner. Det finns också krav på planering för utrymning, inomhusvistelse och intag av jod-tabletter.

Inom E-området (explosiver) har regeringen gett ett antal myndigheter uppdrag att samordna arbetet för att öka den nationella förmågan.

Bland annat har regelverk ändrats för att göra det svårare för kriminella att komma åt civila sprängmedel.

– Polisen har också  startat ett nationellt bombdatacenter. Försvarets erfarenheter från internationella konflikthärdar har varit till hjälp för hur man jobbar systematiskt med frågan och Polisens bedömning är att arbetet redan börjar få effekt.

LÄS OCKSÅ

Sverige vill ha ny EU-resurs