Reportage

"Vi är på väg mot svårare tider"

Vi är på väg mot mycket svårare tider. Därför krävs snabbare anpassningsförmåga och större motståndskraft.

– Det handlar om att komplettera det hypereffektiva samhället med enklare metoder, säger Tomas Ries, professor vid Försvarshögskolan.

Aldrig förr har vi haft så mycket vetenskaplig kunskap och så stark ekonomisk framgång. Problemet är att hela systemet är extremt bräckligt.

Tomas Ries– Samhället har blivit hypereffektivt: Vi producerar och levererar varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs, har inga lager och väldigt liten resiliens (återhämtningsförmåga). Sverige är helt beroende av den globala marknadsexporten, säger Tomas Ries.

Samtidigt utsätts vi för nya typer av krigsföring: Främmande makter, inte minst Ryssland, försöker penetrera informationssystemen som styr vår tekniska infrastruktur. Det pågår en mer sofistikerad, ekonomisk krigsföring, där till exempel Kina köper upp strategiska byggnader och hamnar. En massiv informationskrigsföring pågår mot samhället i försök att destabilisera det.

– Helt nytt är det inte. Vi såg det här redan under det kalla kriget men det nya är att det gett väldigt stor effekt, kolla bara på Donald Trump och Brexit.

Det Tomas Ries oroar sig mest över på kort sikt är två saker: En värre pandemi än corona samt cyberangrepp.

– Om folk dör eller flyr till sommarstugorna börjar infrastrukturen rasa. Strömmen tar slut, mobiler, bankomater och kreditkort funkar inte, vi får inget vatten. Gränserna skulle förmodligen stängas. När man stryper det fria flödet av människor och varor kollapsar ekonomin och det skulle bli allvarlig brist på mat med risk för plundring.

Förutom en praktisk kollaps så blir det högst troligen även en psykologisk sådan.

Tomas Ries tycker det är klokt att Sverige inte har stängt gränser eller infört lockdown under corona, och ser pandemin som en väckarklocka eller rent av en generalrepetition.

När det gäller cyberangrepp eller cyberkrig, det vill säga ett angrepp mot en stat eller världsdels tekniska informationssystem, riskerar det att bli kaos i framförallt storstäderna.

– Allt påverkas dynamiskt, därför är det oerhört viktigt att ha ett helhetsperspektiv när det kommer till de möjliga hoten och vilka våra mål är om de inträffar. Många myndigheter jobbar för fullt med detta men det krävs att regeringen kraftsamlar, säger Tomas.

Att hoten kommer bli verklighet menar han är ganska säkert, dock vet vi inte när eller i vilken omfattning. Därför gäller det att ha snabb anpassningsförmåga och resiliens.

Problemet är att det sistnämnda kan vara dyrt. Europa är på socioekonomisk nedgång — trots att budgeten växer blir den årliga tillväxten lägre. Tomas Ries säger att Sverige går mot en allvarlig elkris, nationella resurser som Polisen och försvaret försvagas och så vidare.

Han påpekar dock att det finns sätt att bygga in större resiliens på, utan att det kostar alltför mycket. Ett sätt skulle kunna vara att ha solpaneler på varje tak. Det skulle inte täcka våra elförsörjningsbehov men räcka till att varje hushåll kan ladda mobiltelefonerna i en allvarlig kris.

Visst lager av skyddsutrustning och mat, tjockare kablar i elnätet och fler invånare som engagerar sig i frivilligförsvaret, är annat han nämner.

– Det handlar om att komplettera det hypereffektiva samhället med enklare metoder.

På lång sikt är Tomas Ries mest oroad över den globala, ekologiska nedgången som sker till följd av överkonsumering. Ekonomi, samhälle och teknologi kan påverkas.

– Utan luft, vatten och brukbar jord funkar inget. Utvecklingen är inte lätt att stoppa, men vi får inte ge upp, trots att ledare som Putin och Bolsonaro inte bryr sig. Kineserna är mycket medvetna och framåt i klimatfrågan. På det här området kan och bör det satsas.

Lägg till ett ökat gap mellan fattiga och rika, organiserad brottslighet, revolutionära rörelser, okontrollerade människoflöden, politiska spänningar med våld och radikala beslut som följd – och framtiden känns minst sagt dyster.

Enligt Tomas är dessutom fullskaliga krig i Europa ett reellt hot, där Sverige skulle kunna blandas in om Ryssland blir pressat – även om han inte ser det som särskilt troligt.

– Jag förstår att det kan låta överväldigande. Då får man tänka på att jag sysslat med hotanalys hela mitt yrkesliv och bara räknar upp de värsta scenariona. Det betyder inte att det blir en apokalyps. Jag tittar ju heller inte på de positiva aspekterna, som att teknologin blir bättre. Se det här som en checklista, som saker vi måste tänka på.