Nyhet

Västerås ska klara försörjning i tre månader

Sedan 2015 planerar Västerås stad för att kunna stå på egna ben vid höjd beredskap.

Kemikalier till vatten- och avloppsverksamhet samt skyddsutrustning är två exempel där de klarar sig i tre månader. Dessutom är lagerhållning av 45 000 portioner mat på gång.

Det civila försvaret ska byggas upp så att Sverige klarar kris eller krig i minst tre månader. Det framgick när regeringen i oktober presenterade inriktningen för det civila försvaret fram till 2025.

Västerås stad har i flera år arbetat för att få in höjd beredskap i kontinuitetsarbetet.

jOHAN aHLSTRÖM– När statliga myndigheter fick planeringsdirektiven 2015, valde vi att börja totalförsvars- anpassa oss redan då, för att inte behöva skriva om planerna några år senare, berättar Johan Ahlström, riskingenjör vid Västerås stad.

Scenariot med höjd beredskap och militära strider innebar en hel rad nya förutsättningar att förhålla sig till. Resurser har lagts på att "sälja in" tänket i verksamheterna, så de förstår hoten och sårbarheterna och blir motiverade.

– Man måste ta hänsyn till att vi inte kommer kunna låna in alla Livsmedelsverkets nödvattentankar, att vi kommer få begränsade resurser – eller kanske inga alls – från Försvarsmakten, att vi inte kommer kunna ringa våra grannkommuner och få hjälp därifrån. Har vi en grannkommun som är dåligt förberedd kanske vi även måste dela med oss. Då krävs en stor egen förmåga.

Exempel på områden där Västerås stad har säkerställt tre månader är kemikalier till vatten- och avloppsverksamheten, skyddsutrustning och sambandet i kommunen.

När det kommer till bränsle för kraftproduktion av värme och el når inte lagret upp till tre månader, men detta är något det jobbas med. Där-
emot finns förmågan för tre månader i teorin, då man har gått över från beroendet av import av fossila bränslen till svenska råvaror. En beredskapsplan för förbrukningsdämpande åtgärder har också gjorts.

På vissa andra områden, som livsmedel, ligger de längre ifrån tremånaders-perspektivet. Upphandlingar är på gång för att köpa in 45 000 krisportioner mat som ska räcka i en veckas tid, utöver ordinarie lager.

Krisportionerna är till för vissa sårbara grupper, såsom personer inom olika former av vård- och omsorg, skolelever som omfattas av omsorgsåtgärder, och enskilda samt familjer med försörjningsstöd.

– Det blir ett ganska tydligt planeringsdirektiv att ni andra måste klara er själva, samtidigt som det är en signal uppåt att staten måste ta vid där vi inte har förmågan, säger Johan Ahlström och tillägger att det också finns områden där de helt saknar rådighet.

– När det gäller exempelvis mediciner är vi totalt beroende av statens regler och initiativ.

Han påpekar att det är viktigt att tänka på att ambitionsnivåerna gällande servicen behöver vara helt annorlunda i totalförsvarsanpassningen, och att detta är något man måste förbereda sig på i förväg. Exempelvis kan äldreboenden inte ha en förmåga på tre månader när det gäller allt. Då behövs en plan för när kommunen börjar bistå med saker som nödvattentankar.

Johan menar att det är lätt att ge upp och tänka att det är för dyrt att rusta sig för tre månader.

– Det vi har gjort är att försöka nå så långt vi kan i just det här läget. Sedan, när vi kanske får mer pengar och fler direktiv, får förmågan byggas på. Det finns dessutom gott om entreprenörer därute som tänker i andra banor. Utnyttja den kraften genom att samverka med frivilligorganisationer och näringsliv.

Ändringar väntar i sekretessen

I början funderade Västerås stad på hur de skulle hantera sekretessen kring totalförsvarsplanerna.

– Lägger man på en försvarssekretess och förvarar planerna inlåsta i ett skåp, då är det inte många som känner till dem. Ta hellre bort lite siffror, lägg dem i hemliga bilagor och försök ha så mycket som möjligt öppet, så man verkligen kan kommunicera ut planerna och öva dem. Blir det en hemlig produkt har vi ingen förmåga i alla fall när det krävs, säger Johan Ahlström.

Enligt Michael Malm, som arbetar med totalförsvarsutvecklingsfrågor vid Försvarsmakten, kommer Försvarsmakten bli öppnare med viss typ av information.

– Försvarsmakten kommer i större utsträckning systematiskt delge information till de som har behov och är behöriga att ta del av informationen i enlighet med Försvarsmaktens instruktion.