Reportage

Simuleringslabb satsar brett

Golvvibrationer simulerar jordskalv. Infravärme, doft- och rökmaskiner kan nyttjas. Mittuniversitetets särskilda simuleringslabb är en resurs för risk- och krisforskning.

– Vi har kommit igång med en stabil verksamhet i labbet under de senaste åren och är i startskedet för samarbeten med aktörer på nationell och internationell nivå, säger testledare Gustav Grut och berättar entusiastiskt om simuleringsrummet på campus i Östersund som en del av risk- och krisforskningscentret RCR lab.

Inom ett utrymme på 64 kvadratmeter mixas simuleringar med fysiska inslag för experiment och övningar.
De åtta projektorerna pusslar ihop video, bild och grafik som fyller vägarna med projicering i 360 grader.
Surroundljud och teaterljussättning med olika färger och ljusstyrka kan användas för att simulera en särskild miljö.
Rummet är även utrustat med golvvibrationer som exempelvis kan användas för att simulera ett jordskalv eller en kraftig smäll. Infravärme för justering av temperatur samt doft-och rökmaskiner går också att nyttja.

– Vi har tolv övervakningskameror och mikrofoner för datainsamling. Alldeles intill simuleringsrummet har vi ett litet kontrollrum för att styra experiment eller övningar. Det är en viktig del för att dra lärdom från ett specifikt övningsmoment eller för att samla in data till forskning, berättar Gustav Grut.
– Varje kamera kan styras individuellt från kontrollrummet. Vi har även möjligheter att programmera ett specifikt scenario för upprepningar.

Invigning skedde i slutet av 2017 och efter justeringar av lokaler samt intrimning av virtual reality-verktyg har labbet använts i sin nuvarande form sedan sommaren 2018.
– Från början kanske det fanns en ambition om att det skulle vara så enkelt som att trycka på en knapp och starta igång allt och det var nog lite orealistiskt. Men jag tycker överlag att det varit en väldigt lyckad start där vi kunnat bygga upp en unik och väl fungerande miljö för övningar och forskning, säger Gustav Grut.

MSB har varit en av delfinansiärerna till labbet och finansierar även ett pågående forskningsprojekt om riskkommunikation ur ett medborgarperspektiv. Dan Eliasson var på studiebesök i vintras och lyfte fram labbet som en framtida, nationell resurs.

Gustav Grut ger ett exempel på hur labbet kan användas som övningsmiljö.
– Jämtlands räddningstjänstförbund övade ett scenario kring en särskild händelse med riskbedömning och utförande av hjärt- och lungräddning. En köpcentermiljö byggdes upp med ett scenario med en beväpnad gärningsman som orsakade skada.
– Möbler placerades i rummet och på väggarna projicerades en digital 3d-miljö med rulltrappor och olika våningsplan med en kombination av digitala figurer som en del av räddningsinsatsen och med deltagare fysiskt i rummet som statister. Det blev en väldigt lyckad kombination som visade labbets potential.

Gustav Grut betonar att det hela tiden handlar om att ännu mer försöka överbrygga skillnaderna mellan det fysiska utrymmet och simuleringen.
Han pekar också på tänkbara utvecklingsprojekt:
– Vi tittar på att utveckla golvytan där det kan handla om att simulera mark som täcks med snö eller annat samt även att kunna simulera kraftig vind och snöfall.