Nyhet

Ökad satsning på civilt försvar

En ökad satsning på civilt försvar hade aviserats av regeringen. I budgetpropositionen som släpptes 21 september gavs en del besked om var pengarna hamnar. Av de fem miljarder som ska satsas de närmaste tre åren går över två miljarder till hälso- och sjukvård.

– Satsningen är alldeles nödvändig för att uppnå ett starkt civilt försvar men också krisberedskap. Det kommer pengar till viktiga områden i samhället. För MSB och alla andra innebär det att vi kan fortsätta att driva och utveckla arbetet med civilt försvar, säger Camilla Asp, avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

I nästa års budget satsas 1 miljard på återuppbyggnaden av civilt försvar.
Satsningen stegras sedan 2022-2025: 1,5–2,5– 3–3,8 miljarder.
Inräknat de 400 miljonerna som 2018 öronmärktes för civilt försvar innebär det totalt 4,2 miljarder årligen från 2025, vilket är i linje med försvarsberedningens rapport Motståndskraft från 2017.
Regeringen konstaterar att satsningen omfattar hela samhället. Allra mest satsas på hälso- och sjukvård som i den stegvisa ökningen för de kommande tre åren får drygt 2,1 av totalt 5 miljarder.

För MSB märks satsningen främst i det krisberedskapsanslag (2:4-anslaget) som myndigheten hanterar. Det föreslås öka med 247 miljoner till 2022 och 414 miljoner till 2023. Det handlar i mycket om medel som MSB ska fördela vidare.
450 miljoner till organisation och ledning, främst finansiering av  ledningsplatser.
160 miljoner till psykologiskt försvar, för bildandet av ny myndighet.
46 miljoner till de frivilliga försvarsorganisationernas verksamheter.
Nästa år är dock krisberedskapsanslaget närmast oförändrat, dryga 1,3 miljarder. Men ett bidrag på 45 miljoner flyttas från krisberedskap till kommunanslag för omställningen till större ledningssystem inom räddningstjänsten. Det frigör 23 miljoner till de frivilliga försvarsorganisationerna och 20 miljoner till att främst finansiera bidrag till ledningsplatser.

50 miljoner av nästa års miljardsatsning på civilt försvar går till etableringen av det cybersäkerhetscenter som MSB genomför tillsammans ytterligare tre myndigheter. MSB får 15 av de miljonerna. De två kommande åren ökas summan till 20 miljoner.
Vad satsningen i övrigt innebär för verksamheten inom MSB:s ansvarsområde är inte helt lätt att överblicka.
– När den försvarspolitiska inriktningen offentliggörs inom kort kommer vi att veta mer, vilka inriktningar det handlar om och hur mycket medel som tillförs under de fem närmaste åren, säger Camilla Asp.

Läs mer:

50 miljoner mer - stor del stannar inte hos MSB