Reportage

Navet i kampen mot corona

Allt relaterat till coronakrisen måste hanteras – samtidigt som verksamheten rullar på. Navet i samordningen är en stab på tiotalet personer. Tjugofyra7 följde Elin Wolf en dag i arbetet som stabschef i Karlstads kommun.

Kvart i åtta på morgonen kliver Elin Wolf in på kommunledningskontoret, hennes arbetsplats sedan 4 mars. Nu är vi drygt två månader framåt i tiden, och någon ände är inte att skönja. Skillnaden är att det som i början kunde vara osäkert och rörigt numera är rutin och vardag.

– Hade det här varit en kris som pågått i två veckor, då kunde vi kanske ställt in vissa ordinarie arbeten. Nu tvingas vi i stället hitta lösningar, säger Elin Wolf.

”Det är en unik händelse, vi måste
mjölka ur den så mycket som möjligt
för att lära oss och bli bättre framöver.”

Kvart över åtta är det daglig stabsgenomgång med cheferna på kommunledningskontoret som medverkar på länk. Uppdateringar, uppföljningar och eventuellt nya uppdrag.

Elin och Filippa Börjeson, som båda jobbar som säkerhetskoordinator vid räddningstjänsten till vardags, bemannar staben för dagen.

– För våra grundfrågor som säkerhetskoordinatorer är det här som pågår ganska positivt, om man får uttrycka sig så. Det är en unik händelse, vi måste mjölka ur den så mycket som möjligt för att lära oss och bli bättre framöver.

De bereder underlag, omvärldsbevakar och har ett samordningsansvar. Övergripande beslutsfattare är kommundirektören, men de olika förvaltnings- och bolagsdirektörerna fattar fortfarande beslut för sina verksamheter.

En gång i veckan är det stor stabsgenomgång med alla direktörer för övriga förvaltningar och kommunala bolag. För stabschefen kan det vara en utmaning att jobba med många beslutsfattare, samordningsuppdraget blir omfattande.

– Det handlar ju om att hantera saker så lika vi kan i kommunkoncernen, att det inte blir skilda budskap eller förhållningsregler. Men med passusen att verksamheter har olika behov, det går inte alltid att göra på samma sätt.

Arbetet som staben genomför är också ett stöd för de fem kranskommuner som ingår i räddningstjänstens förbundsorganisation. I början var det dagliga samverkanskonferenser, nu sker de vid behov.

Värmland är än så länge ett av de län som har minst antal sjukdomsfall. Samtidigt var länet tidigt drabbat då en buss med skidresenärer efter sportlovet kom hem från Italien med smittan i bagaget.

– Vi var tidiga att jobba med corona, vet inte om det kan ha påverkat smittspridningen i Värmland. Om Värmland kommer undan bra eller får en rejäl topp har vi inget svar på än.

Dagarna i staben har blivit många, i början var de också långa. Samtidigt känner inte Elin att kommunen behövt jobba mot klockan, vilket kan vara vanligt i kriser. Ett undantag var när beslut kom att gymnasieskolorna skulle bedriva utbildningen på distans.

– Alla gymnasieskolor skulle in i digital verksamhet på 24 timmar. IT-verksamheten har överhuvudtaget belastats med många uppdrag.

Uppmaningen till distansarbete, möjligheten att genomföra digitala möten; allt har ställt krav på lösningar både tekniskt och juridiskt. Mycket har även handlat om rent handhavande, ge stöd för att klara distansarbete i praktiken.

I början kom nya direktiv närmast dagligen. Frågor kring bland annat distansarbete, slopade karensdagar och läkarintyg påverkade HR-verksamheten och senare även vård och omsorg. HR har jobbat mycket med både övertalighet och undertalighet, flyttat personal mellan verksamheter. Nu är läget mer stabilt, men inte normalt.

– I vissa fall ser det faktiskt bättre ut än annars genom de satsningar som gjorts. Vi insåg ganska tidigt att det här kommer att pågå länge, därför har vi försökt att hantera så mycket som möjligt i linjearbetet.

Nya spörsmål är inte längre lika frekventa, men de kommer. I dag är det damen med hemtjänst som ifrågasätter om de som levererar mat ska gå ända in i köket med matkassen. Energibolaget har frågor om krisledningsplan och beslutsvägar.

Annars rör många frågor skyddsutrustning inom vården. Under förmiddagen hålls en konferens med länsstyrelsen och länets 16 kommuner om behoven av skyddsutrustning.

– Kommunerna lyfte tidigt en samordning av materielbehovet och det tror jag fungerar relativt bra nu. Det har funnits en tanke om gemensamma inköp, men det har inte kommit igång. Det finns fortfarande en del oklarheter.

Se över vad behoven är, var tillgångarna finns och att resurserna kommer till rätt plats är en typisk stabsuppgift. När kommunen hade brist på handsprit skickades i stort sett allt till vården. Nu har städverksamheten ont om handskar. Och fungerar inte den verksamheten blir det problem.

Dagen fortsätter med en mer övergripande samverkanskonferens med länsstyrelsen, den dagliga pressträffen hos Folkhälsomyndigheten bevakas.

Kommer det nya riktlinjer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten ökar olika behov och frågor väcks. Ibland kommer de sent och dagen förlängs.

Filippa Börjesson– Har regeringen en pressträff måste vi ut med den informationen. Lägesbilden vi ska presentera vid morgondagens stabsgenomgång måste också göras klar i dag, säger Filippa Börjeson.

Elin och Filippa konstaterar att många nu förstår innebörden av samhällsviktig verksamhet, framförallt genom kopplingen till skolor och förskolor. Kommunala verksamheter har reflekterat ytterligare ett snäpp med följd att risk- och sårbarhetsanalysen uppdaterats.

– Att verkligen se vad som ska prioriteras och vilka personer som behövs, det är där vi kommit ett steg till. All verksamhet inom offentlig förvaltning är inte samhällsviktig, då har man gjort det för lätt för sig, säger Elin Wolf.

Staben loggar allt som görs, från de drygt två första månaderna finns 1 700 moment noterade. Det har gjorts en första utvärdering för att skapa en bild av hur man skulle klara en eskalering.

– Det är mycket som aktualiseras nu och det gäller att vi orkar fånga upp det när det är färskt. En fråga är hur vi ska utveckla det geografiska områdesansvaret. Ansvaret är inte nytt, men jag ser en förbättringspotential i hur vi kan nå ut med det, vilka forum vi ska använda.

Andra viktiga lärdomar?

– Det är viktigt med tydlighet i mandat, roller och beslut, exempelvis för staben kontra linjen. Alltid använda formella kontaktvägar hos andra organisationer. Vi behöver kontinuerligt förbättra vår kommunikation, vi kan alltid vara tydligare. Allting kan tolkas olika, vi försöker verkligen minska risken för det.

Staben är spindeln i nätet i kommunens hantering av pandemin. Elin Wolf är mer eller mindre parkerad i konferensrummet Gåsen under dagen.

Kommunikatören som är öronmärkt för hanteringen av corona stämmer av frågor, någon mer tittar in till henne och Filippa. Den mänskliga kontakten i övrigt är digital.

Längtar du efter att återgå till ditt ordinarie jobb?

– Både och. Jag skulle inte vilja se det här pågå och inte ha den här rollen. Tycker stabsarbete är kul, är utbildad för det och det är bra att bli prövad. Samtidigt finns det massor av saker jag vill ta hand om när det här är över, det är jätteläge för det.

FAKTA

  • Karlstads kommun har närmare 94 000 invånare, cirka 7 500 anställda inom kommunen.
  • En stab på ett tiotal personer ansvarar ytterst för arbetet under pandemin. I den ingår stabs-chef och biträdande stabschef som bemannar stabsrummet, samt kommunledningskontorets ledningsgrupp med kommundirektören som beslutsfattare.