Nyhet

"Man måste vara jädrigt ödmjuk"

Dan Eliassons förordnande som generaldirektör för MSB har förlängts med två år fram till utgången av 2022. Vi ställde några frågor till Eliasson.

Du har fått förlängt förordnande som generaldirektör i två år. Nöjd med det eller ville du ha fler år?

– Jag hade nog kunnat få mer om jag önskat. Men jag är inne på mitt fjortonde år som myndighetschef för väldigt stora och tunga myndigheter med viktiga ansvarsområden, och man är skyldig verksamheten att vara energifylld och på tårna. Tycker den finaste respekten jag kan ge alla i organisationen är att ta så långa tidsperioder som jag är säker på att jag kan ge järnet. Två år till har jag inga problem med det.

Så två år var ditt förslag?

– Ja, det var mitt önskemål.

Vilka är, förutom corona, de viktigaste frågorna fram till utgången av 2022?

– Alla våra verksamhetsben är växande i betydelse; totalförsvarsfrågor, krishantering, cybersäkerhet, operativ hantering, räddningstjänstutveckling. Vi har jättestora utvecklingsbehov i hela vår portfölj och det är roligt. Riksdag och regering häller inte mängder med finanser över oss, men trots det ska vi utveckla verksamheter. Och det gör vi, men det är svårt och utmanande.

Men det har de senaste åren blivit en hel del anslagsökningar för satsningar.

–Vi kan säga så här; vi är inte satta på svältkur, men det är inte mjölk och honung heller.

Någon viktig fråga som sticker ut mer än de andra?

– Egentligen vill jag inte lyfta fram en fråga, men om du tvingade mig under dödshot skulle jag säga cybersäkerhetsfrågorna som jag tror underskattas i det svenska samhället. Digitaliseringen sker i högre hastighet men säkerhetsarbetet går inte lika snabbt. Det digitala sårbarhetsgapet ökar och det bekymrar mig stort.

MSB har ett brett ansvarsområde, har du ett annat förhållningssätt som ledare för MSB än på dina tidigare befattningar?

– Det blir lite mer stödjande och lite mindre ledande jämfört med tidigare uppdrag. Av de myndigheter jag jobbat för har MSB den högsta kunskapsnivån, är den främsta expertmyndigheten. Jag tror och hoppas att jag är en ledare som har förtroende för personalen. Men ibland känner jag att min förmåga att bidra i sak är alldeles för begränsad, då får jag rikta in mig på att skapa möjligheter.

Det blir inte så mycket peka med hela handen?

– Definitivt inte. Det har aldrig varit min stil, men nu ännu mindre. Jag är inte den som går fram med hårda handen, det kan man inte i en expertmyndighet. Man måste vara jädrigt ödmjuk.

Vad är du mest nöjd med av det som genomförts under dina 2,5 år som generaldirektör?

– Vi gjorde en omorganisation som många tycker blivit bra, lite tillbaka till det gamla kan man väl säga med lite rakare rör för räddningstjänst och tydlighet för civilt försvar. Tycker att jag har landat väl i myndigheten, personalen har varit snäll mot mig. Det är ett vänligare klimat här jämfört med andra myndigheter jag varit på, utan att peka ut någon.

Vad är du mindre nöjd med som behöver förbättras?

– Självkritiskt tycker jag att jag inte kommer tillräckligt djupt in i frågorna. Jag skulle vilja vara en bättre samtalspartner i substansen ibland. Men frågorna är svåra, jag kan inte ge mig in i rymdfrågor, i farligt gods, i taktik för att bekämpa skogsbränder. Kan känna frustration över att jag inte kan vara mer än ett erfaret och klokt bollplank.

Är det meningen att du ska vara det?

– Nej, men jag kan känna frustration i det ändå. Tycker jag fortfarande är lite för grund.

En önskerubrik i Tjugofyra7 de närmaste åren?

– "Stor uppskattning till MSB". Rubriken skulle vara för att många aktörer vänt sig till MSB och sagt att vi gjorde stor skillnad. Vi finns till för att hjälpa andra att bli starkare, det är en av huvudpelarna. Och vi får mycket uppskattning. Det är härligt när vi får återkoppling att någon lyckats utföra sin uppgift tack vare stödet från MSB. Då mår man bra.