Nyhet

Krisberedskapsansvar för två myndigheter

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får särskilt ansvar för krisberedskapen och blir bevakningsansvariga myndigheter, enligt beslut av regeringen.

– I praktiken innebär det att myndigheterna är anvisade att redovisa risk- och sårbarhetsanalyser inom sina bevakningsområden till MSB och regeringen, säger Jan-Olof Olsson, enheten för försörjningsberedskap på MSB.

Beslutet innebär dock inte att exempelvis Läkemedelsverket får ansvar för att det vid kris finns tillgång till läkemedel, ett beredskapslager, vilket har efterlysts. Inte minst efter krisen i höstas när det var stor brist på sjukvårdsutrustning.

– Nej, den frågan valde regeringen att inte ta om hand när Apoteket ABs läkemedelsverksamhet öppnades upp 2009. Det finns mer att göra, men med det här beslutet blir det kanske lättare att lyfta frågan om ansvar för läkemedelsförsörjningen.

Regeringsbeslutet, som togs 30 januari, innebär att de båda myndigheterna läggs till i bilagan till krisberedskapsförordningen. Där listas vilka myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen och för att vidta de ytterligare förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde.

– Vid höjd beredskap måste det säkerställas att befolkningen skyddas och att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Det omfattar även läkemedelsområdet, som nu får ett tydligare beredskapsansvar, säger inrikesminister Mikael Damberg