Nyhet

Effektivt syrgassystem kan rädda fler liv

Under corona-krisen har behovet av syrgas varit enormt. Med stöd av forskningspengar från MSB har det utvecklats en apparat som mångfalt ökar möjligheterna att ge syrgas och rädda liv.

Jonny Berzelius— Över 95 procent av de patienter som är inlagda är inte i behov av en respirator, utan i behov av syrgas. Vårt system gör av med så lite syrgas att vi kan rädda livet på 16 patienter när man med det traditionella systemet bara kan rädda livet på en. Så stor är skillnaden.

Det säger Jonny Berzelius, utvecklingschef och grundare av Mirola som utvecklat ett nytt, lätt system med stor kapacitet för att ge syrgas.

Ursprungsidén kommer från Ola Telby, teknikentusiast och dykare i Karlstad.
Inom dykningen har det alltid funnits så kallade rebreathers, det vill säga system som återanvänder andningsluften. Dagens system, både rebreathers och de system som finns i ambulanser, är otympliga och elektronikberoende.

Ola Telby— Problemet idag är att syrgasutrustning väger väldigt mycket och då föddes idén: hur kan man förlänga tiden och minska vikten så man slipper bära omkring på de tunga grejorna? säger Ola Telby.

Han började utveckla en apparat och genom en ren tillfällighet kom han att träffa Jonny Berzelius.

— Han svarade på en bilannons jag lagt ut. Vi kom då att prata om allt möjligt och jag berättade om min idé. Jonny såg direkt ett stort användningsområde och vi beslöt slå ihop påsarna, berättar Ola Telby.

Rätt snart tog han kontakt med MSB där ärendet hamnade hos Bo Andersson.

— Vi beslöt göra ett test hos Kungliga tekniska högskolan i Stockholm: skulle det här kunna fungera? Vi fick en rapport med positivt svar, berättar Bo Andersson, MSB.

MSB beslöt stödja med forskningspengar och ställde som krav att systemet skulle vara "idiotsäkert", enkelt och robust, helt mekaniskt utan batteri- och elektronikberoende.

Flera års utveckling och åtskilliga miljoner senare är produkten klar för tillverkning.

— Det har kostat otroligt mycket pengar och tagit väldigt mycket längre tid än vad vi trodde. Vi har hållit på i över fem år. Bara CE-processen har tagit ett och ett halvt år och kostat flera miljoner, säger Jonny Berzelius.

MSBs inledande stöd blev viktigt.

— MSB var med och tog fram de första provtesterna vid KTH som visade att vårt sätt att tänka fungerade och det var det som fick mig att känna att jag vågade satsa på att utveckla produkten.

Bo Andersson har egen erfarenhet från ambulanssjukvård och ser en stor vinst med systemet.

— Syrgasväskan i dagens ambulanser och helikoptrar väger 15-20 kilo och har en aktionstid på 30 minuter. Det nya systemet har fått ner vikten till cirka ett och ett halvt kilo och nästan fördubblat aktionstiden. Hade vi haft detta system under Backa-branden hade det räddat liv. Ungdomar som inandats brandrök och som man fått ut dog för att man inte kunde få fram tillräckligt med syrgasutrustning.