Reportage

Behövs krislager med skyddsmateriel

Krislager med skyddsmateriel behövs. Det anser Patrik Vikström, säkerhetskoordinator i Karlstads kommun.

Patrik Vikström– Vi får nog ha ett annat tänk i framtiden, en helt annan beredskap. Och det gäller inte bara kommuner, utan hela nationen.

Det började med handsprit, har fortsatt med ytdesinfektion, munskydd, handskar, skyddsförkläden, visir...

Patrik Vikström samordnar skyddsmateriel inom vård och omsorg och vissa andra boenden i kommunen under pandemin.

När pandemin fick fäste på många äldreboenden blev skillnaden mellan kommunal och regional vård ett uppvaknande både för politiken och regionerna, anser Patrik Vikström.

– Regionen har akut sjukvård. Vi har vård och omsorg, är ingen förlängning av regionen. Du lever inte på ett boende för att du är sjuk, utan för att du inte kan ta hand om dig själv, möjligen kan du ha demens. Men du lever det liv du skulle levt hemma, om du kunde.

Normal skyddsutrustning på ett boende är handskar och förkläde av rena hygienskäl. När viruset började spridas fanns inte den skyddsutrustning som används på sjukhus.

– Jobbar man inom hemtjänsten och på tv ser personal på Karolinska i full skyddsutrustning, då förstår jag om man frågar: ska inte vi ha något skydd alls? Vi måste kunna skydda personalen och de boende.

Patrik Vikström framhåller att kommunal personal i grunden ska ha basal hygien och anser verksamheten jobbar bra och förståndigt.

– Vi hör ju att vanlig influensa och maginfluensa är knappt märkbart, man dör inte i det på samma sätt som tidigare. Det måste ha att göra med att hygienen är mycket bättre och att personalen inte går till jobbet om de är snoriga.

Dagligen rapporteras om hur behovet av skyddsmateriel ser ut inom vården, men Patrik Vikström konstaterar att den kommunala vården inte varit högst prioriterad i tilldelningen. Behovet är också svårare att förutse.

– Regionens sjukhus har it-system med full kontroll på åtgången. I kommunen kan du inom vården ha elva boenden, men inget centralt förråd, det administreras från varje boende.

Under pandemin har Patrik Vikström tagit över arbetet för hela kommunen. Han får rapport varje måndag, skickar vidare till regionen på tisdagen.

– Sen fördelar regionen den materiel som finns enligt en tariff. Vid akut behov kan skyddsutrustning begäras via Socialstyrelsen.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, arbetar för att tillsammans med befintlig leverantör bygga ett materiellager. Värmlands kommuner och länsstyrelsen har diskuterat hur förmedling av skyddsutrustning via SKR kan samordnas.

– Det handlar egentligen om att länsstyrelsen ska mäkla behov, och om logistik.