Nyhet

Vårdprioritering vid larm frigör ambulansresurser

En sjuksköterska från Region Värmland är under dagtid placerad hos SOS Alarm för bedömning och koordinering vårdsamtal.

– Vi har fått väldigt bra utväxling på satsningen. Ambulanslarmen har minskat med tio procent, vilket gör att tillgängligheten för prioriterade larm ökar, säger Wolmer Edqvist, chef för ambulansverksamheten.

Region Värmland skrev samverkansavtal med SOS Alarm och sedan årsskiftet finns under vardagar 08-16 en ambulanssjuksköterska placerad hos SOS Alarm. Vid larm om ambulans blir sjuksköterskan påkopplad, är första bedömningsinstans av vårdbehov och koordinerar transporter.

– Vi är med i hela processen, tar vid behov över samtalet och styr hur inkommande larm ska prioriteras. Patienten får en bra bedömning initialt och det blir lite av det vi strävar efter; en tydlig och rak väg in och genom vården för patienten. Dessutom har det här inneburit att vi transporterar färre till akuten, vi får en reaktion i hela kedjan, säger Wolmer Edqvist.

Vad händer om en patient inte blir tilldelad ambulans?

–Det är viktigt att patienten vid behov har stöd och att tillståndet är under övervakning . Samtal förs med patienten så att denne är okej. Ambulanssjuksköterskan ansvarar för alla inkommande vårdsamtal, bedömer vårdbehov och eventuellt behov av transport i rätt resurs, till rätt ställe och i rätt tid.

SOS har egen personal med sjuksköterskekompetens, vilken är skillnaden?

– Ambulanssjuksköterskorna bidrar med prehospital kompetens, god kännedom om länets geografi, vårdutbud samt koordinering till rätt vårdnivå.

Ambulanssjukvården i Värmland hanterar runt 53 000 larm om året. Satsningen med två egna ambulanssjuksköterskor som delar på bemanningen i larmcentralen drivs i projektform, men uppfattningen är att det effektiviserat hjälpen för de som verkligen behöver akut vård.

– Med det utfall vi har är det svårt att se annat än att verksamheten blir permanent.