Nyhet

Tetra-samarbete intresserar Ryssland

Ryska Emercom var en gigant i Barents Rescue jämfört med övriga länders organisationer. – Men övningen är viktig för oss, och inte bara den här veckan utan även förberedelserna tidigare under året, säger Alexander Bondar, ställföreträdande chef för Emercom.

Emercom, Rysslands katastrofministerium hade fem kategorier av specialister på plats: brandmän/räddningsarbetare, sjukvårdare, katastrofexperter, kommunikationsexperter samt specialister på att utveckla ny utrustning och teknik.

Alexander Bondar nämner tre saker Ryssland lyft som viktiga att öva:

Alexander Bondar– Först att öva över gränserna. Alarmeringsövningen med begäran om hjälp från Sverige är viktig för kunskap om hantering av anrop och återkoppling på det. Kompatibilitet med kollegor från andra länder är betydelsefullt, det gäller bland annat utrustning, teknik, stabsarbete, dokumentation.

Något från de andra ländernas krisorganisationer som är speciellt intressant?

– Vi tittar förstås med intresse på Tetrakommunikationen mellan tre länder. Andra delar är MSBs modell för tältläger och identifiering av katastrof-​offer med DVI-standard, säger Alexander Bondar och tillägger:

– Övningen låter oss utbyta kunskap mellan länderna, och jag måste påpeka att vi har en del avancerad teknik och utrustning för evakuering och räddning.

Något som är mer viktigt att öva under Barents?

– Vi följer de riktlinjer och prioriteringar som MSB satt upp, men till exempelvis sjukvårdsdelen fortsätter på arbetet från förra Barents Rescue och där har vi kommit en bra bit med psykologer och sjukvårdare kopplat till DVI.

Emercom är en enorm organisation med mycket erfarenhet från internationellt arbete. Myndigheten har 280 000 anställda, varav 240 000 är brandmän/räddningsarbetare, berättar Alexander Bondar.

Har Ryssland större och viktigare övningar på hemmaplan?

– För vår personal i nordvästra Ryssland är det här den största övningen. Men vi har väldigt stora övningar i den asiatiska delen av landet. Den största vi genomför har stora mängder av deltagare från 50 länder över hela världen.