Nyhet

Största övningen på över 30 år

För första gången på över 30 år genomförs en omfattande  totalförsvarsövning i Sverige, Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). Med gemensamma krafter ska det civila och militära försvaret möta ett fullskaligt väpnat angrepp på Sverige.

Angripare är en allians av fiktiva länder.

– Efter en period med kraftigt försämrade relationer, påtryckningar, olyckor, sabotage och hot bedöms Sverige vara i krigsfara. Regeringen beslutar då om höjd beredskap. Syftet är att öva organisationerna att lösa sina uppgifter med tillämpning av de lagar och förordningar som träder i kraft när vi har hamnat i en sådan situation. Därefter sker ett väpnat angrepp, som inleds med fjärrstridsmedel som kryssningsrobotar, ballistiska robotar, bomb- och attackflyg. Så småningom genomför angriparen även landstigningar och luftlandsättningar, berättar Mikael Johnsson, Försvarsmaktens projektledare för övningen.

TFÖ 2020 inleds i november och pågår hela nästa år på alla nivåer i samhället. Ett 60-tal olika myndigheter, landets alla kommuner, regioner och frivilliga försvarsorganisationer liksom representanter ur näringslivet är inbjudna.

– Vi har omkring 400 övande organisationer. Övningen har en hög ambition och alla nivåer i totalförsvarssystemet, central, regional och lokal nivå övar samverkan. Det är en jätteövning och jag tror personligen att det aldrig nånsin genomförts en så komplex övning i Sverige. Både samhället och hotet är mycket mer komplexa i dag än för 30 år sen, säger Anna Karphammar, projektledare för TFÖ 2020 på MSB.

Övningen ska också öka allmänhetens kunskap om och förtroende för totalförsvaret. Den inledande aktiviteten övar samverkan på lokal och regional nivå med länsstyrelser, kommuner, regioner och andra aktörer med regionalt ansvar, som Trafikverket och Polisen.

– I januari sker en mindre övningsaktivitet med färre antal aktörer som leds av MSBs generaldirektör och Försvarsmaktens överbefälhavare. Man ska öva att ta fram underlag för att fatta beslut om höjd beredskap. På basis av det som händer i landet ska regeringen delges en lägesbild och en rekommendation om beslut av höjd beredskap, berättar Anna Karphammar.

Den tredje aktiviteten genomförs i samband med Försvarsmaktsövningen Aurora 20 i maj-juni som kommer att öva allt från fjärrbekämpning, sabotage till evakuering och hantering av stora skadeutfall. Sista aktiviteten är nationell samverkan. Då övas rikstäckande samverkan och ledning och fördelning av resurser. Målet är att Försvarsmakten ska kunna möta det väpnade angreppet samtidigt som de samhälls­kritiska funktionerna fortsätter att fungera.

Den gemensamma processen är lärorik för bägge organisationerna.

– För oss i Försvarsmakten är det en utmaning att planera för så många civila aktörer. Vi är numera vana att genomföra internationella övningar och har haft civila delar med, men inte i den här stora omfattningen. Fler än 60 olika aktörer bidrar i planeringsprocessen och alla de aktiviteter vi genomfört tillsammans för att förbereda övningen, bidrar också till att stärka totalförsvaret. Kunskapen om varandra och våra förmågor bygger vi inte bara under själva övningen, säger Mikael Johnsson.

Förhoppningen är att övningen ska höja förmåga och kunskaper i väsentliga delar av det svenska totalförsvaret.

– Generellt är det två saker vi vill ha svar på. Det ena är vad kan vi? Därmed får vi också veta var vi behöver göra mycket mer. Vissa saker har vi inte gjort under lång tid. Bara genom att göra det här lyfter vi oss och oavsett resultat leder det oss framåt i fortsättningen, säger Mikael Johnsson.