Nyhet

Störningar av GPS oroar

Allt fler verksamheter använder GPS-system för positionering. Samtidigt ökar hot och störningar mot satellitbaserade positioneringssystem. FOI och MSB har inlett ett samarbete för att sprida kunskap och möta hotbilden.

Ett samlingsnamn för satellitbaserad positionering är GNSS (Global Navigation Satellite System). Det amerikanska GPS-systemet är det mest kända, men det finns även det ryska GLONASS, det kinesiska Beidou och det nyutvecklade europeiska Galileo.

Polisens beslag av störsändare ökar och störningar av GPS-signaler kan komma att drabba många viktiga samhällsfunktioner. Systemen är mycket störningskänsliga.

– Väldigt många samhällsviktiga verksamheter är beroende av GNSS, speciellt GPS. I och med att det varit fritt tillgängligt under så lång tid har det byggts in i väldigt många system, säger Kristoffer Hultgren, MSB.

Hoten ökar konstant i hela skalan från yrkesförare som vill dölja sin position för arbetsgivaren till kriminella som försöker störa ut eller vilseleda.

– Swedavia har en FOI-utvecklad detektor på Arlanda. De ser att det förekommer mycket störningar som troligtvis kommer från störsändare i fordon. Det är det mindre hotet, sen kan man tänka sig att kriminella anammar tekniken för att störa ut ett större område när de ska göra någonting.

En av de mest kända störningarna drabbade Newark-flygplatsen utanför New York, som hade problem under en lång tid innan de upptäckte att det var en yrkeschaufför som åkte omkring med en störsändare.

Blåljusmyndigheter använder positionering frekvent, bland annat genom Rakel. I samarbete med FOI arbetar MSB i första hand med att medvetandegöra problemet och berätta om vilka hot som finns.

– Det är väldigt enkelt att både störa ut och vilseleda GPS. Med vilseleda menar vi att manipulera signalen så att en mottagare tror att den är på ett annat ställe än den är. Det har också förekommit mycket störningar mot GPS från ryskt håll, vilket bland annat har drabbat trafikflyg över de norra delarna av Skandinavien, säger Kristoffer Hultgren.

Nyligen inbjöd FOI och MSB till en workshop med deltagande från ett 20-tal myndigheter.

– Just nu jobbar vi en hel del med det nya europeiska GNSS-systemet Galileo. Galileo erbjuder en säkrare tjänst, Public Regulated Service (PRS), som är utvecklad för att användas av EU-medlemsstaternas myndigheter. PRS-signalen är krypterad och ger ett bättre skydd mot vilseledning.

Galileo är under uppbyggnad och den öppna tjänsten ska vara i full drift 2020. PRS förväntas kunna börja användas 2022.

– Vi startar just nu en myndighetssamverkan för den säkrare PRS-tjänsten. Att främja nyttjandet av PRS ingår i den samlade handlingsplanen för informations- och cybersäkerhet som har tagits fram av de sju myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (Samfi), säger Kristoffer Hultgren.