Nyhet

Sex ambulansflyg ska täcka Sverige 2021

Sex ambulansflyg stationeras i Umeå, Stockholm och Göteborg. Från 2021 ska de ha beredskap dygnet runt för transporter över hela landet.

Verksamheten ska drivas av landets 21 regioner/landsting genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.

Förbundet avslutade nyligen upphandlingen av sex jetplan och med option på ytterligare fyra plan med schweizisk leverantör.

Planen kan transportera tre liggande patienter samtidigt, är anpassad för intensivvårds-, kuvös- och ECMO-transporter. De kan också enkelt byggas om för att genomföra organtransporter med upp till sju sittplatser för personal.

Nu ska operatör av flygverksamhetens drift och tekniska underhåll upphandlas, med mål att verksamheten ska vara igång 2021.

– Genom att samverka nationellt kan vi minska miljöpåverkan, sänka kostnaderna och öka patientsäkerheten. Samtidigt kan vi, med landets samtliga regioner som medlemmar, erbjuda trygga och stimulerande arbetsförhållanden för flygande sjukvårdspersonal, säger Annika Tännström, förbundsstyrelsens ordförande.

Två plan vardera placeras på baserna i Umeå, Stockholm och Göteborg där det också ska finnas flygoperativ, medicinsk och teknisk personal med beredskap dygnet runt.

En flygkoordineringscentral (FKC) bemannad dygnet runt av sjuksköterskor och operativ personal inrättas vid universitetssjukhuset i Umeå. FKC ska bland annat ta emot beställningar, prioritera uppdrag, planera medicinskt och operativt och säkerställa att uppdrag genomförs.

Sjukvårdspersonal ombord på flygplanen kommer för normaluppdrag att bestå av en sjuksköterska, erfaren och kvalificerad inom anestesi/intensivvård. Vid behov tas specialistteam på upp till fyra personer med ombord.

2012 slog en utredning fast att ambulansflyget behöver samordnas och att luftburen vård med hög medicinsk säkerhet många gånger är livsavgörande. Fyra år senare bildade samtliga regioner/landsting Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.

Fotnot: ECMO (extrakorporeal membranoxygenering) är en modifierad hjärt- och lungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran.