Nyhet

Nätverk delar erfarenheter

Många som jobbar med kontinuitetshantering för att säkra samhällsviktig verksamhet sitter ensamma med arbetet. För att stödja och utveckla arbetet finns ett nätverk.

– Syftet är att dela erfarenheter mellan varandra och nätverket är öppet för alla, säger Lars Kåreklint, utvecklingsledare vid säkerhetsenheten på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.

Kåreklint är koordinator för nätverket som bildades 2017 och har ett 30-tal medverkande. Nätverket träffars två gånger om året, den röda tråden är alltid kontinuitetshantering inom hälso- och sjukvård.

– Men det dyker upp frågor i närområdet, som upphandling, krigsorganisation och civilt försvar.

Träffarna lyfter fram goda exempel, diskuterar metoder, utbildningar och övningar. Hur man kartlägger samhällsviktig verksamhet och utvecklar sitt arbete med kontinuitetshantering är grundläggande. Och inte minst hur man når ut med arbetet i egna organisationen.

– Det tror jag kan vara en utmaning. Där kan det material som MSB tagit fram vara bra. Det är gediget, pedagogiskt och kommer fylla en viktig funktion.

Vilka frågor är viktiga för nätverket framöver?

– Hela processen, samverkan mellan kontinuitetshantering och andra områden. Det kan vara civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys eller säkerhetsskydd. Och nya utmaningar dyker upp. Ett exempel är vad och hur vi ska prioritera inom kontinuitetshanteringen för att kunna möta en förändrad omvärld.

Lars Kåreklint ingår även i den referensgrupp som deltagit i MSBs utvecklingsprojekt för arbetet med kontinuitetshantering.

– Gruppen är jätteviktig för lärande och erfarenhetsutbyte, för att hitta metoder att jobba efter och kritiska områden som behöver hanteras.