Nyhet

Internationell samverkan mer än EU

Från för dyrt till nödvändigt. Skogsbränderna i somras förändrade perspektivet på internationell samverkan.

Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, gjorde en liten tillbakablick på hur erfarenhet fick politiken att ändra uppfattning:

– Sverige har varit motståndare till att EU bygger upp egna federala resurser för brandsläckning. Argumentet har, som jag förstått det, varit att det är för dyrt, och innan 2014 att det händer inte här. Koordinering och samverkan är nog. I februari 2018 sa inrikesministern nej; EU ska inte bygga katastrofkapacitet, det kostar för mycket. I juli samma år står han mitt i bränderna och säger att det är nog inte så dum idé. Men man kan inte köpa försäkringen i efterhand.

MSB har sedan bildandet jobbat för samverkanslösningar. På det internationella planet har samverkansbehovet accentuerats flera gånger.

– Vi har haft pandemier, askmoln. Men det är skogsbränderna som tagit förflyttningen längst, åtminstone mentalt. De har gett insikt om vad som behöver göras, säger, Nils Svartz, MSB.

EU arbetar för ett införande av RescEU, en insatsreserv med bland att brandsläckande plan och där kommissionen ska ha beslutsrätt över nyttjandet.

– Nu diskuteras detaljer, vad det blir vet vi inte förrän man har förhandlat klart. MSBs uppfattning är att RescEU är bra, säger Svartz.

Internationell samverkan är mer än EU, Sverige har många samarbeten inom Norden och med Östersjöländerna.

– Vi borde kanske ha starkare samarbete med Tyskland och Polen som är stora länder. De visade i somras när vi behövde hjälp att där finns resurser. Resurser är nog det som vi ska pola med.

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet tror vi kan få se fler samarbeten mellan ett fåtal länder.

Han tog som exempel den nya Hansan (ekonomiskt samarbete mellan gamla Hansa-länder), grupperingar inom EU. Skulle dessutom Storbritannien inte få lida för sitt utträde, då förlorar EU legitimitet.

– Jag tror, nu spekulerar jag, att vi är på väg mot bi- och trilateralismens tidsålder. När de kontakter Sverige bygger över hela EU blir tunna nätverk, då börjar vi bygga regionalt. Nya Hansan är en indikator på det. Det finns också en ny vurm för protektionism. Vi kommer göra upp med varandra på ett helt annat sätt än vi gjort på lång tid. Det måste vi vänja oss vid, och fråga oss när vi satsar på att hela EU samarbetar frivilligt om det är politiskt hållbart.