Reportage

Fikk samordnar frivilliga

En ny frivilligorganisation kan vara svaret på frivilligproblemet vid stora händelser. FIKK — Frivilliga Insatser vid Kris och katastrof, arbetar för att skapa samverkan och samordna frivilligresurser vid stora händelser.

— Vi upplevde att det fanns ett hål mellan myndigheter, beredskapsorganisationer och spontanfrivilliga, säger Daniel Brodin, verksamhetschef för Fikk.

Peder Schillerström, grundare av Missing People, och Daniel Brodin startade Fikk 2016. Daniel Brodin har också han ett förflutet som ordförande för Missing People.

— Jag kom med 2013 och efter branden Västmanland lade jag och Peder som förslag i föreningen att vi skulle jobba även med annan typ av beredskap. Vi fick inte genomslag och 2016 lämnade vi föreningen och startade Fikk, vi vill jobba med samverkan över gränserna, berättar Daniel Brodin.

Efter skogsbränderna fick Röda korset i uppdrag att samordna frivilliga vid stora insatser. Fikk ser sig inte som konkurrenter utan ett komplement.

— Röda korset har bara uppdraget att organisera spontanfrivilliga. Vårt system kan organisera alla typer av frivilliga resurser som inte är myndighetsresurser. Det skulle kunna vara vanliga föreningar och organisationer, idrottsklubbar osv – men även frivilliga försvarsorganisationer som behöver samordnas åt räddningsledaren, säger Peder Schillerström, ordförande för Fikk.

Alla som vill göra en frivilliginsats kan ladda ner mobilappen och fylla i sina förmågor och kompetenser; om man är utbildad sjukvårdare, medlem i beredskapsorganisation, är dykare, eller har tillgång till båt eller gödseltunna osv. Vissa kompetenser som till exempel sjukvårdare måste verifieras.

— På det viset bygger vi upp ett stort register över fyrhjulingar, motorsågskörkort och allt möjligt som kan användas vid insatser. Om vi klickar på en användare så ser vi vad den har för egenskaper och vill vi kontakta användaren vid ett larm får vi upp kontaktuppgifter, säger Daniel Brodin.

Ledning och organisation av en frivillig-insats sker från en applikation i en webbläsare. Där kan operatören se var användarna befinner sig geografiskt.

— Det är ett arbetsredskap som gör att oavsett om man är en beredskapsorganisation, räddningstjänst eller handhar spontanfrivilliga vid sökinsatser kan man i realtid se var resurserna är nånstans och vid behov flytta eller informera enheter av spontanfrivilliga.

Fikk finansierar sin verksamhet genom privata sponsorer.

— Det vi erbjuder är att hantera resurserna, förmedla, ha kontroll över och följa. Samtidigt som vi kan ta ett arbetsgivaransvar. Vi loggar alla som är ute på en insats och ser hur länge de varit aktiva. Det gör att när de ska ha betalt, vet jag exakt var de har varit och vad de har gjort. Vi tar alla kostnader och även försäkringsfrågorna, säger Daniel Brodin.

I samband med Mötesplats samhällssäkerhet öppnades webbverktyget för andra organisationer mot en avgift. Än så länge är det en organisation som kopplat in sig på systemet, Svenska räddningsdrönare, en ganska nystartad organisation med över 1 000 drönarpiloter.

— Vi anpassar systemet så att de kan logga in och skapa ärenden och händelser. Vid en utlarmning kan man till exempel se att det når 800 personer, 400 har sett larmet, 8 svarar att de kommer och 120 att de inte kommer, säger Peder Schillerström.

Mobilappen lanserades för spontanfrivilliga inom Fikk i maj och har nu 5 000 användare.

— Sedan i juli har vi träffat väldigt många länsstyrelser och kommuner. Intresset för att kunna få den här typen av samverkan är stort, säger Daniel Brodin.