Nyhet

DVI-övning identifierade 100 döda i katastrof

  100 döda som skulle identifieras. Runt 140 poliser och rättsmedicinalare arbetade i tält vid stranden av Torne Älv.

– Representanter från Interpol som besökt oss säger att det är den största DVI-övningen någonsin, berättar polisen och övningsledaren Urban Johansson.

Interpols standard för identifiering av katastrofoffer (DVI, disaster victim identification) togs fram 1984 och är globalt accepterad.

– Den används av åtminstone 100 länder. Vid flygkraschen i Etiopien i våras fanns 35 nationaliteter bland offren, då måste man samarbeta när DNA ska jämföras.

Under Barents Rescue var Island och Danmark speciellt inbjudna att delta i övningen.

– Ryssland använder dock inte Interpols standard, därför har deras representanter varit observatörer. Men vi hoppas få med dem.

Den omfattande övningen innebar också att 120 figuranter deltog, som döda eller anhöriga.

De omkomna, som i scenariot var deltagare i ett scoutläger, undersöktes noggrant. Det togs fingeravtryck, DNA-prov och gjordes noggranna beskrivningar av varje person.

Samtidigt kom spelade anhöriga till Folkets hus för djupintervjuer och bidra med underlag som fingeravtryck, signalement med mera – så kallade ante mortem-uppgifter (före döden).

Ante mortem-uppgifterna jämförs med underlagen från personundersökningarna för att kunna hitta matchningar och fastställa identiteter.

– Ante Mortem är nyckeln, får vi inte den informationen kan personer aldrig bli identifierade. Det problemet hade man under tsunamin i Thailand. Kropparna blev noggrant undersökta, men det saknades AM-data för många personer som var flyktingar i landet. Det tog år innan de uppgifterna kom in, säger Urban Johansson.