Reportage

Stor efterfrågan på MSBs utbildning i fältsäkerhet

Två gånger om året kör MSB kursen Fältsäkerhet i högriskmiljö. Den riktar sig till statligt anställda som arbetar eller reser i tjänsten till högriskområden.

– Den var en jättebra utbildning med en bra kombination av teori och praktik så jag är väldigt nöjd, säger Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

MSB har genomfört den fem dagar långa kursen sedan 2011. Målet är att kursdeltagarna ska förstå hur metodiskt säkerhetsarbete bedrivs och kunna vidta åtgärder för att reducera risker i sin egen verksamhet.

– Den riktar sig till i första hand till MSBs personal på internationella insatser men vi erbjuder platser till andra myndigheter, främst UD, Sida och Migrationsverket, berättar Henrik Jemtelius, säkerhetsrådgivare och verksamhetsansvarig för MSBs säkerhetsfunktion.

Kursen är fem dagar lång och varvar teori och praktik. Bland kursmålen återfinns kunskap om personlig säkerhet, boende- och fordonssäkerhet, , stresshantering, brandsäkerhet, , sjukvårdsutbildning fokuserad på livräddande åtgärder på skadeplats samt råd för att överleva en gisslan- eller kidnappningssituation.

Efterfrågan är stor och ökar.

– Myndigheter har börjat ta ett större grepp om arbetsgivaransvaret och identifiera de risker som man ska göra enligt arbetsmiljölagen. Vi tittar på möjligheter att utöka utbildningsorganisationen. Målet är att kunna erbjuda så många myndigheter som möjligt platser på kursen så att den svenska statliga tjänsteresenären ska ha en likvärdig utbildning, säger Henrik Jemtelius.

I början av oktober genomförde fyra anställda vid Sida utbildningen. Bland dem fanns generaldirektören.

– Allt fler av våra länder har en stigande säkerhetsutmaning. Afghanistan är vårt största samarbetsland ekonomiskt och ett land som faktiskt sägs befinna sig i krig, eller åtminstone konflikt. Många av våra länder är helt enkelt osäkra miljöer. Jag reser mycket och besöker våra medarbetare och då gäller det att ha bra kunskap kring vad vi ska göra, säger Carin Jämtin.

– För mig är det också viktigt att få mer praktisk insyn i vad mina medarbetare, som varje dag jobbar i den här typen av miljöer, måste fundera kring varje dag. En sån här kurs ger mig möjlighet att göra det.

Hon uppskattar kombinationen av teori och praktik.

– Vi gick igenom flera av sjukvårdsmomenten teoretiskt och sen övade vi dem. Vi har alla fulla dagar men att gå den här utbildningen är en viktig investering för att kunna känna lite mer trygghet så jag tycker man ska ta sig den tiden, säger Carin Jämtin.