Nyhet

SOS Alarm föreslås ansvara för 112

En ny författningsstyrd nationell alarmeringsfunktion, ny alarmeringslag. Och med SOS Alarm som ansvarigt för alarmeringstjänsten. Det föreslås i den senaste 112-utredningen.

Utredaren Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, har under två år arbetat med utredningen som är på 900 sidor.

– Det har varit som att tugga på ett granatäpple, då är det mycket som ramlar ut. Och det är viktiga saker, de har med liv och död att göra.

Zelmin-Ekenhem har redovisat hur alarmeringstjänsten kan organiseras både som myndighet och bolag. Och har förordat att SOS Alarm får uppdraget.

– Jag föreslår att det sker med samma ägarförhållande som i dag. 50 procent vardera hos Staten och SKL för att inte riskera beröva kommuner och landsting deras inflytande, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Förslaget bygger på en funktion med gemensamt tekniskt system för att sända, ta emot och dela information.

– Alla hjälporgan ska obligatoriskt vara anslutna. Det är inget fritt val. Vi får en ingång till samhällets alarmering och till aktörer. Vi får en mer stabil ordning än i dag. Dels för hur uppgifter ska hanteras, dels för finansiering. I dag bygger det mesta på avtal mellan olika aktörer, nu föreslår vi en författningsdefinierad alarmeringstjänst.

Utredningen föreslår att MSB och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) får tillsynsansvar. Det har också lämnats förslag på hur blåljusmyndigheter ska kunna dela information vid situationer där de kan mötas av hot och våld och hur man med ett gemensamt system mer enhetligt ska kunna använda geografiska data.

– Säkerheten är viktig och vi har lagt förslag för hur informationsutbyte mellan aktörer kan bli bättre. Geografiska data är viktigt för att få effektivare och snabbare hantering av händelser.

Jan Wisén, MSB, har varit delaktig som expert i utredningen och tycker frågan om en obruten larmkedja är bland det viktigaste.

– Att inte bli vidarekopplad och behöva dra ärendet en gång till, det är den absolut väsentligaste skillnaden för den hjälpsökande.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson poängterade att regeringen efterlyser en lösning för sammanhållen alarmeringstjänst och att man nu har underlag för det. Men innan det blir verklighet finns förbättringsåtgärder att åstadkomma.

– SOS Alarm är proffsiga och utvecklar sina svarstider, men de behöver bli ännu bättre. De ska klara en svarstid på åtta sekunder. Tiden har sjunkit men de har ännu inte nått fram.

Erna Zelmin-Ekenhem bedömer att en ny alarmeringstjänst kanske kan vara verklighet 2020 om regeringen följer hennes förslag. Väljer man myndighetsform räknar hon med att tar ytterligare ett år.