Reportage

Räddningstjänsten och försvaret delar personal

Personalförsörjning är ett bryderi för många. Försvarsmakten och räddningstjänsten i Östra Blekinge samarbetar och försöker dra nytta av varandra.

– I Östra Blekinge har vi 250 anställda. Tio procent av dem har sin huvudanställning eller bisyssla hos Försvarsmakten. Det motsvarar en hel brandstation, säger räddningschefen Anna Henningsson.

Dubbelanställningen ses inte som ett problem, utan snarare som en styrka. Anna Henningsson konstaterar att många egenskaper är lika. Fysiskt starka, praktiska, psykiskt stabila, vana arbeta i grupp, har bra ledarskapsutbildning, vilja att göra skillnad.

– Erfarenheter från två sidor stärker båda parter. Vi ser möjligheter att samordna vissa uppgifter som läkarbesök och tester i samband med rekrytering.

Försvarsmakten har cirka 50 000 anställda, varav ­­30 000 på deltid. 22 000 av de deltidsanställda finns i Hemvärnet. Övriga deltidsanställda har kompetenser som behövs för ett fungerande försvar.

– Vi skriver ungefär 2 000 avtal varje år, de löper över åtta år. De jobbar kanske två-tre veckor på heltid per år hos oss, det handlar oftast om utbildning eller övning, säger Jonas Wannberg, Högkvarteret.

Grunden för avtalen är avsiktsförklaringar som Försvarsmakten skriver med arbetsgivare, privata och offentliga.

– Alla har brist på personal. Vi försöker tänja på det genom samarbeten och dela personal.

Per Johansson är specialistofficer i räddningsstyrkan på flygflottiljen i Ronneby, samtidigt utbildad deltidsbrandman.

– Den erfarenhet jag tar med mig till jobbet i Försvarsmakten är de skarpa larm jag får som deltidsbrandman. Försvarsmaktens utbildning är helt klart bättre, vi fick två veckor renodlad sjukvårdsutbildning som var mycket bra. I MSBs utbildning är faciliteterna för övning helt suveräna, där kan man simulera verkliga händelser, säger Per Johansson.