Nyhet

”Omorganisation är inte lösningen på utmaningar”

Det har stormat kring honom. Men både borgerliga och röd-gröna regeringar har hyst och hyser orubbat förtroende för hans ledaregenskaper.

Den 5 mars tillträdde han som chef för sin fjärde myndighet, MSB.

– Det sägs att jag lyssnar, är inkluderande och orädd att fatta beslut när det behövs. Säger Dan Eliasson om vad han tror politikerna uppskattar.

– Själv tycker jag att jag är en ganska lättsam person att ha att göra med. Jag är inte svår.

Samma dag som justitieminister Morgan Johansson avslöjat att Dan Eliasson skulle bli ny generaldirektör för MSB besökte han myndigheten i Stockholm. Dagen efter träffade han hela myndighetens personal från Stockholmskontoret via videolänk. Han berättade att han kunde tänkt sig att jobba kvar inom polisen, men att det ändå blir skönt att byta arbetsplats.

– Det är en stenkross hela tiden att vara inom polisen. Det är enormt starka krafter, det är media, det är politik, det är starka åsikter i organisationen. Det kanske det är här också, vi får se, men det känns väldigt roligt och spännande att komma hit och pröva någonting nytt.

Som en samarbetspartner på håll tyckte han att MSBs uppdrag kändes lite vagt, lite oklart. Det här med ansvarsprincipen, var kommer MSB in?

– Sårbarhet och beredskap drivs av ansvarsprincipen och det innebär att de olika ansvaren i olika situationer är ganska väl utplacerade i svenska samhället. MSBs roll är i många avseenden att komplettera, försöka se helheter i systemen. Det är inte lätt för MSB alla gånger att kommunicera sin roll. Det har jag tyckt och det är väl viktigt för mig att se hur jag kan hjälpa till att göra den tydligare.

Han försäkrar att han inte har något ”hemligt uppdrag” att göra en stor omorganisation eller omfattande effektiviseringsprogram.

– Det kan behöva göras förändringar, det vet jag inte för jag har inte den kunskapen än, men vanligtvis är det inte omorganisation som är svar på utmaningar. Ofta sitter det i vår förmåga att samarbeta och dra åt samma håll. Kan man hitta samsyn kring uppdrag, inriktning och vilja att samarbeta så brukar inte organisationen vara det viktigaste att jobba med. Om man lyfter frågan ett snäpp: tänk om man kunde lösa alla samhällsproblem genom en omorganisation, vad underbart enkelt livet skulle vara då.

Polisen med sina 30 000 anställda är en jätte jämfört med MSBs 850. Å andra sidan har MSB en mycket mer diversifierad verksamhet som spänner över många olika områden.

– Den mindre storleken gör att vissa saker blir lättare att hantera. Sen är verksamheten spretig och en viktig uppgift för en myndighetsledning är att försöka hitta den gemensamma nämnaren som vi alla kan samlas kring. Men jag har pratat med ledningen och märker att det finns mycket tankar och man har väntat på att det ska bli klart med en ny myndighetschef.

Polisen finns överallt i landet och det gör också räddningstjänsten. Ofta samarbetar de nära, inte minst i utsatta områden.

– Blåsljusarbetena är många gånger tuffa och svåra och det måste man ha respekt och ödmjukhet inför som ledare. Det är en väldig skillnad att sitta inne på ett kontor och tala om hur saker och ting ska vara där ute, mot att under svåra betingelser försöka rädda människor i en omgivning som attackerar en. Det är nya fenomen i svenska samhället och man ska ha väldigt stor respekt för människor som jobbar i den miljön. Den insikten tar jag med mig från polisen.

Dan Eliasson framhåller att han inte ser sig som Stockholmslokaliserad.

– Jag är inte satt och placerad i Stockholm utan jag är en del av hela myndigheten. Det första jag vill göra är att lära känna och lyssna av alla direktrapporterande chefer. Det och sen åka runt till alla verksamhetsställen och jobba därifrån för att få en känsla av temperaturen i myndigheten. Jag är en mobil person så det ska bli skoj.

När han presenterade sig för myndigheten gavs möjlighet till frågor och en fråga var oro för att all den politiska kritik han fått som chef för polisen kommer att följa med till MSB.

– Jag tyckte det var en modig fråga som gjorde mig glad för det är det som de flesta undrar och även jag naturligtvis. Min fasta ambition är att det inte ska var på det sättet. Låt oss se hur saker och ting utvecklas, jag tänker i alla fall försöka hålla mig långt borta från politiken inledningsvis. Men jag känner mig trygg i uppdraget och trygg i läget annars skulle jag inte ha tagit det här jobbet.

MSBs förre generaldirektör Helena Lindberg var en flitig twittrare, men han är osäker på om han kommer att göra det som MSBs generaldirektör.

– Min första idé är inte att kasta mig ut och twittra. Tyvärr tycker jag att twittrandet lockar fram väldigt många troll och det blir väldigt aggressivt många gånger. Jag är inte säker på att vi kommer att få en sansad diskussion om jag twittrar. Däremot är jag väldigt mån om att det skrivs i sociala medier, att vi är snabba ut med allmän information.