Nyhet

MSB organiseras i sakområden   – Jag tror vi blir slagkraftigare

Räddningstjänst och olycksförebyggande. Krisberedskap och civilt försvar. Två nya avdelningar som är den stora nyheten när MSB organiseras mer efter sakområden.

Dan Eliasson– Jag tror vi blir slagkraftigare, säger generaldirektör Dan Eliasson.

När Dan Eliasson tillträdde som generaldirektör i våras var han inte inställd på att börja förändra.

– Men internt möttes jag av en stark önskan att skapa ny kraft, samtidigt var räddningstjänster runt om i landet inte helt nöjda. En organisation mer inriktad mot sakområden är ett sätt att möta det. I dag håller många på med samma fråga utifrån olika perspektiv, vi har kunnat vara bättre synkade.

Hur kommer det att märkas ute i landet?

– Grunden är att göra det de vi är till för tycker att vi ska göra. Räddningstjänstrådet kommer vara den centrala vägledaren för hur vi verksamhetsplanerar i räddningstjänstfrågor.

En tredje ny avdelning är cybersäkerhet och säker kommunikation, vilket i huvudsak innebär att Rakelverksamheten flyttas samman med verksamheten kring informationssäkerhet.

Operativa avdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd förändras inte. Alla fem avdelningschefer kommer att finnas kvar. Beslut väntas i december och den nya organisationen är på plats tidigast 1 mars.

2009 ersattes Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar av MSB. Den nya myndigheten fick ett sammanhållet ansvar för arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

– Det fanns tre myndigheter med tydliga uppdrag, man var tvingade att rasera för att bygga nytt och jag tycker det var helt rätt. Men det blev några otydliga gränsdragningar, som kan vara svåra att förstå både externt och internt.

Trycket på förändring kommer alltså underifrån?

– Ja. Jag fick höra i chefsgruppen att det fanns många saker att ta tag i. Många kände frustration över otydlighet, och att vi kunde bli mer effektiva. Det är organisationen själv som i stor utsträckning ritat fram vad den vill, jag känner mig själv som en barnmorska som förlöser.

Det finns de som nu oroas över att det blir en Räddningsverks-avdelning och en KBM-avdelning och att intern samverkan försvåras.

– Modulerar du om i organisationen, ändrar i gränssnitt; visst, då finns nya risker. Sakfrågor kan hamna i stuprör som inte jobbar med varandra. Alla sådana tendenser kommer vi titta noga efter och motverka. Det är vår uppgift i ledningen att skapa förutsättningar för horisontellt arbete.

Jämfört med polisens omorganisation är det här en finputsning för dig?

– Åtminstone väldigt begränsad justering. Hos Polisen ändrades allt, alla påverkades. Det var en gigantisk historia. Här ändras ansvarsförhållanden för chefer, verksamheter renodlas.

Du har också beslutat om ett mycket mindre stöd för dig som generaldirektör, ansvaret för sakfrågorna trycks ut på avdelningarna. På vilket plan ska du styra?

– Jag måste vara med och  styra i de centrala frågorna. Men med en stark GD-stab finns alltid risk att avdelningarna inte tar fullt ansvar, utan att det sköts av GDs närmaste medarbetare. Jag minskar antalet personer runt mig och får fler i linjen. Tydlighet och enkelhet, då vet alla vem som har ansvaret.