Nyhet

Eliasson chef för MSB

Regeringen har utsett Dan Eliasson till ny generaldirektör för MSB. Han tillträder 5 mars.

Helena Lindberg lämnade posten som MSBs generaldirektör 15 mars förra året för att gå till Riksrevisionen.

Sedan dess har överdirektör Nils Svartz varit vikarierande generaldirektör.

Tjänsten som ny generaldirektör på MSB utlystes och i slutet av sommaren hade 28 personer sökt, vilka var sekretessbelagt. Men utnämningen drog ut på tiden till i dag (31 januari).

− Jag välkomnar Dan Eliasson till statens finaste generaldirektörsjobb. Jag hade förmånen att jobba med Dan i justitiedepartementet och har också haft många täta och goda kontakter med Polisen och med Dan personligen under min tid vid MSB, säger Nils Svartz till msb.se

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson sa så här om utnämningen:

- Vår bedömning att MSB behöver en rutinerad chef. Vi tillfrågade Dan Eliasson i förra veckan och han tackade ja.

Så här skriver regeringen efter beslutet att tillsäta Dan Eliasson:

”Dan Eliasson är en av de mest erfarna myndighetscheferna i statsförvaltningen, och han har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan. Sedan 2014 är han chef för Polismyndigheten.

I sin roll som rikspolischef har Dan Eliasson lett myndigheten genom såväl flyktingsituationen 2015 som terrordådet 2017. Han får nu i uppgift att leda MSB i ett skede när myndigheten kommer att ha en central roll för skydd mot olyckor, krisberedskap och återuppbyggnaden av det civila försvaret.”

Nils Svartz, som egentligen skulle gå i pension i februari, kvarstår i myndighetsledningen fram till den 1 juni för att stötta Dan Eliassoni introduktionen i myndigheten.