Nyhet

Valpåverkan ska avslöjas

Risken finns att främmande makt försöker påverka det svenska valet. Det anser MSB som startat ett projekt för att stödja och öka kunskaperna om påverkan hos valadministrationen och andra berörda aktörer.

– Vår bedömning är att valet i sig är väldigt tryggt, det går inte att påverka valresultatet. Däremot skulle förtroendet för valet kunna påverkas. Sannolikheten är antagligen inte särskilt hög men konsekvenserna skulle bli stora, säger Sebastian Bay, MSB, som leder arbetet.

Bakgrunden är försöken att påverka valen i USA och Frankrike med IT-attacker, falska uppgifter och ryktesspridning. Sebastian Bay ser flera skäl till att det inte är så lätt i Sverige.

– Vi har en välutbildad befolkning, högt valdeltagande och många har erfarenhet av att rösta. Det är inte så sannolikt att man kan lura någon att gå och rösta veckan innan eller veckan efter eller på ett felaktigt sätt. Men några grupper skulle säkert kunna gå att påverka med riktade annonser på Facebook, till exempel förstagångsväljare eller de som inte pratar svenska. Så det finns möjligheter att vissa grupper skulle kunna påverkas.

I kontakterna med länsstyrelserna, som är regionala valmyndigheter, har det efterfrågats lägesbilder, utbildning och stöd i hanteringen av sociala medier.

– Därför har vi talat med Facebook och fått en ”hot line”, en direktkontakt till Facebook i Sverige, för att vara myndigheternas kontaktpunkt om det skulle förekomma falsk myndighetsinformation.

Att låtsas vara Valmyndigheten eller någon annan än den man är strider mot Facebooks användarvillkor och det är just förfalskad myndighetsinformation som samarbetet med Facebook inriktat sig på. Enligt MSB finns det en risk att någon skulle kunna försöka undergräva förtroendet för valet genom desinformation.

– Då handlar det om myndighetsinformation och det ligger inom myndigheternas uppdrag att hantera. Sen kan man tänka sig, som vi såg i USA, att man försöker förmå väljare att rösta på ett felaktigt sätt: ”nytt för i år rösta via sms” för att få folk att kasta bort sina röster. Sprids det sånt via sociala medier då har val­administrationen ett uppdrag att hantera det och då kan vi hjälpa till.

Fokus ligger på påverkan från främmande makt, men slå fast var informationen kommer från är inte alltid lätt.

– En utmaning för oss är att i den allmänna debatten hålla isär det som är nationell opinionspåverkan – som vi inte ska syssla med – och det som gäller främmande makts påverkan på valet, som är en viktig statlig och kommunal angelägenhet. Det är viktigt att förtydliga att här finns det en vattendelare . Vi ska arbeta proaktivt med korrekt information, inte hantera ”fake news”.

Vid sammandragningar från Malmö till Umeå kommer MSB att utbilda valadministrationen, länsstyrelser och kommuner om risker kring valet med informationspåverkan ur ett sårbarhetsperspektiv.

– Förvaringen av förtidsrösterna kanske motsvarar alla krav på säkerhet men om det händer någonting, finns då också en beredskap för att hantera det kommunikativt? Risken är att främmande makt tar upp exempel på små misstag som blåses upp och sprids.

Dessutom ska Valmyndigheten utbildas för att kunna delta i MSBs samverkansforum för bevakningsansvariga myndigheter om något allvarligt sker. MSB kommer att ha särskild beredskap under valet, bland annat extra omvärldsbevakning.

– Vi tittar också på att etablera ett större samverkansforum under våren, inte bara med bevakningsansvariga myndigheter. Det finns många fler aktörer som har en roll i valet, till exempel MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.